Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Decembris

LĒMUMS

Nr. 93

Rīgā 

2011. gada 8.decembrī

 Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

 Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldības priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņa nosaukumu un adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

271

Jaunjelgavas novada dome

Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV 5134

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Kārlis Kamradzis