Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Decembris

LĒMUMS 

Nr. 95

Rīgā                                                                           

2011. gada 19. decembrī

Grozījumi Centrālās vēlēšanu komisijas 2011. gada 2. novembra lēmumā Nr. 91 "Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisijām parakstu vākšanai likuma “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai"

         Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

         Apstiprināt grozījumus šā lēmuma pielikumā norādītajā finansējuma sadalījumā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

 

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis

***

 

Pielikums

Centrālās vēlēšanu komisijas

2011. gada 19. decembra lēmumam Nr. 95

Grozījumi finansējuma sadalījumā republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisijām parakstu vākšanai likuma “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai (latos)

Nr.

p. k.

Pilsēta, novads

Atlīdzība kopā

2+3

t.sk.

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums  1+4

Atalgojums

Darba devēja sociālā apdrošināšana 24.09%

 

A

1

2

3

4

5

85

Rīgas pilsēta

26238

21144

5094

5382

31620

 

Kopā

302637

243834

58803

47800

350437

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

 Arnis Cimdars

 

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis