Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 96

 

Rīgā, 2014.gada 3.septembrī

Par pilnvarojumiem vēlēšanu un tautas nobalsošanas novērošanai

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 18.panta otro daļu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 20.panta otro daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 35.panta otro daļu un likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 15.panta trešo daļu Centrālajai vēlēšanu komisijai un republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām ir tiesības pilnvarot personas vēlēšanu vai tautas nobalsošanas novērošanai.

Minēto normu vienveidīgai piemērošanai, pamatojoties uz likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5. pantu un 6.panta 9. un 10.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija  nolemj:

 1. Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarojuma saņemšanai vēlēšanu vai tautas nobalsošanas novērošanai (turpmāk – pilnvarojums) var pieteikties:
  1. Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu un apguvuši Centrālās vēlēšanu komisijas mācību kursu vēlēšanu novērotājiem;
  2. biedrību, nodibinājumu, izglītības iestāžu un tādu juridisku personu pārstāvji, kuru pamatdarbības joma un mērķis ir politisko procesu/vēlēšanu izpēte;
  3. starptautisku organizāciju un citu ārvalstu institūciju pārstāvji, kurus uzaicinājusi Ārlietu ministrija;
  4. starptautisku organizāciju un citu ārvalstu institūciju pārstāvji, kurus pieredzes apmaiņai uzaicinājusi Centrālā vēlēšanu komisija.
 2. Pilnvarojuma saņemšanai 1.2., 1.3. un 1.4. punktā minētās personas ne vēlāk kā divas nedēļas pirms vēlēšanām (tautas nobalsošanas) iesniedz pieteikumu.
 3. Pieteikumus izskata un pilnvarojumu izdod vai atsaka tā izdošanu Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
 4. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas pilnvarojuma saņemšanai vēlēšanu vai tautas nobalsošanas novērošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā var pieteikties biedrību, nodibinājumu, izglītības iestāžu un tādu juridisku personu pārstāvji, kuru darbības joma un mērķi saistīti ar politisko procesu/vēlēšanu izpēti. Pieteikumu izskata, pilnvarojumu izdod vai atsaka tā izdošanu republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                         

Ritvars Eglājs