Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 97

Rīgā, 2014.gada 3.septembris

Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2014. gada Saeimas vēlēšanām

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                                       

 Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                               

Ritvars Eglājs

***

Pielikums

Centrālās vēlēšanu komisijas

2014.gada lēmumam Nr.97

 

Finansējuma sadalījums republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām Saeimas vēlēšanām (euro) 

Nr.p.k.

Pašvaldība

Atlīdzība

t.sk. algas

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums

(1 + 3)

A

B

1

2

3

4

1

Aglonas novads

9 046

7 309

936

9 982

2

Aizkraukles novads

9 446

7 643

1 277

10 723

3

Aizputes novads

16 185

12 969

1 785

17 970

4

Aknīstes novads

7 088

5 716

723

7 811

5

Alojas novads

11 124

8 952

1 153

12 277

6

Alsungas novads

2 561

2 059

371

2 932

7

Alūksnes novads

43 068

34 847

4 138

47 206

8

Amatas novads

12 964

10 489

1 269

14 233

9

Apes novads

9 124

7 309

920

10 044

10

Auces novads

13 155

10 595

1 412

14 567

11

Ādažu novads

3 192

2 582

839

4 031

12

Babītes novads

4 906

3 940

981

5 887

13

Baldones novads

2 907

2 325

605

3 512

14

Baltinavas novads

2 586

2 035

383

2 969

15

Balvu novads

27 943

22 446

2 944

30 887

16

Bauskas novads

25 041

20 125

3 398

28 439

17

Beverīnas novads

7 100

5 744

707

7 807

18

Brocēnu novads

9 330

7 466

1 076

10 406

19

Burtnieku novads

13 599

10 906

1 465

15 064

20

Carnikavas novads

4 677

3 769

774

5 451

21

Cesvaines novads

4 439

3 550

601

5 040

22

Cēsu novads

13 821

11 163

1 578

15 399

23

Ciblas novads

10 933

8 761

1 007

11 940

24

Dagdas novads

22 832

18 255

2 176

25 008

25

Daugavpils

66 802

54 051

9 945

76 747

26

Daugavpils novads

47 497

38 282

4 868

52 365

27

Dobeles novads

28 277

22 879

3 392

31 669

28

Dundagas novads

10 972

8 877

1 098

12 070

29

Durbes novads

8 988

7 250

857

9 845

30

Engures novads

9 436

7 588

1 196

10 632

31

Ērgļu novads

7 198

5 751

717

7 915

32

Garkalnes novads

4 699

3 802

818

5 517

33

Grobiņas novads

10 367

8 388

1 427

11 794

34

Gulbenes novads

36 444

29 208

4 188

40 632

35

Iecavas novads

3 166

2 544

874

4 040

36

Ikšķiles novads

7 673

6 128

1 131

8 804

37

Ilūkstes novads

15 153

12 161

1 643

16 796

38

Inčukalna novads

4 747

3 821

848

5 595

39

Jaunjelgavas novads

12 969

10 493

1 281

14 250

40

Jaunpiebalgas novads

4 410

3 519

550

4 960

41

Jaunpils novads

4 356

3 524

505

4 861

42

Jelgava

35 125

28 420

5 973

41 098

43

Jelgavas novads

34 116

27 604

3 901

38 017

44

Jēkabpils

21 132

17 098

2 928

24 060

45

Jēkabpils novads

18 699

15 013

1 613

20 312

46

Jūrmala

38 406

30 740

5 671

44 077

47

Kandavas novads

15 239

12 256

1 702

16 941

48

Kārsavas novads

13 103

10 531

1 428

14 531

49

Kocēnu novads

13 124

10 534

1 339

14 463

50

Kokneses novads

7 392

5 920

918

8 310

51

Krāslavas novads

29 837

24 088

3 208

33 045

52

Krimuldas novads

7 362

5 908

876

8 238

53

Krustpils novads

13 186

10 511

1 333

14 519

54

Kuldīgas novads

42 197

33 924

4 520

46 717

55

Ķeguma novads

7 355

5 931

901

8 256

56

Ķekavas novads

15 080

12 165

2 301

17 381

57

Lielvārdes novads

12 379

9 977

1 543

13 922

58

Liepāja

47 389

38 343

7 385

54 774

59

Limbažu novads

22 604

18 180

2 879

25 483

60

Līgatnes novads

4 461

3 609

605

5 066

61

Līvānu novads

18 271

14 710

2 167

20 438

62

Lubānas novads

2 728

2 149

486

3 214

63

Ludzas novads

27 683

22 399

2 914

30 597

64

Madonas novads

38 665

30 931

4 552

43 217

65

Mazsalacas novads

9 005

7 286

888

9 893

66

Mālpils novads

4 450

3 595

582

5 032

67

Mārupes novads

14 496

11 729

1 918

16 414

68

Mērsraga novads

2 579

2 072

341

2 920

69

Naukšēnu novads

4 310

3 487

517

4 827

70

Neretas novads

11 009

8 822

990

11 999

71

Nīcas novads

4 461

3 609

696

5 157

72

Ogres novads

37 404

29 985

4 769

42 173

73

Olaines novads

9 074

7 342

1 647

10 721

74

Ozolnieku novads

9 529

7 666

1 273

10 802

75

Pārgaujas novads

7 229

5 816

786

8 015

76

Pāvilostas novads

7 117

5 722

746

7 863

77

Pļaviņu novads

7 363

5 906

915

8 278

78

Preiļu novads

12 456

10 027

1 683

14 139

79

Priekules novads

11 087

8 956

1 199

12 286

80

Priekuļu novads

11 382

9 148

1 380

12 762

81

Raunas novads

4 478

3 606

631

5 109

82

Rēzekne

27 435

22 125

3 941

31 376

83

Rēzeknes novads

55 436

44 854

5 940

61 376

84

Riebiņu novads

13 007

10 490

1 342

14 349

85

Rīga

356 642

288 568

61 861

418 503

86

Rojas novads

9 070

7 338

921

9 991

87

Ropažu novads

4 726

3 787

810

5 536

88

Rucavas novads

4 357

3 472

537

4 894

89

Rugāju novads

4 438

3 518

570

5 008

90

Rundāles novads

8 990

7 274

824

9 814

91

Rūjienas novads

11 083

8 967

1 196

12 279

92

Salacgrīvas novads

9 493

7 681

1 329

10 822

93

Salas novads

7 223

5 783

762

7 985

94

Salaspils novads

11 020

8 916

1 867

12 887

95

Saldus novads

44 120

35 480

4 861

48 981

96

Saulkrastu novads

4 682

3 764

785

5 467

97

Sējas novads

4 330

3 503

472

4 802

98

Siguldas novads

14 976

12 016

1 987

16 963

99

Skrīveru novads

2 767

2 226

514

3 281

100

Skrundas novads

9 292

7 421

1 042

10 334

101

Smiltenes novads

25 900

20 859

2 699

28 599

102

Stopiņu novads

7 549

6 094

1 086

8 635

103

Strenču novads

10 894

8 771

943

11 837

104

Talsu novads

44 689

35 974

5 107

49 796

105

Tērvetes novads

7 165

5 758

717

7 882

106

Tukuma novads

34 790

28 149

4 220

39 010

107

Vaiņodes novads

4 346

3 516

555

4 901

108

Valkas novads

15 191

12 255

1 726

16 917

109

Valmiera

17 380

14 062

2 920

20 300

110

Varakļānu novads

7 135

5 773

797

7 932

111

Vārkavas novads

7 084

5 667

660

7 744

112

Vecpiebalgas novads

10 983

8 868

1 053

12 036

113

Vecumnieku novads

15 262

12 240

1 620

16 882

114

Ventspils

29 288

23 697

4 190

33 478

115

Ventspils novads

25 855

20 764

2 613

28 468

116

Viesītes novads

9 046

7 319

927

9 973

117

Viļakas novads

14 955

12 003

1 471

16 426

118

Viļānu novads

11 157

9 027

1 296

12 453

119

Zilupes novads

9 047

7 242

906

9 953

 

Kopā:

  2 133 986

     1 720 157

277 027

2 411013

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                                       

 Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                               

Ritvars Eglājs