Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Septembris

 LĒMUMS

Nr. 98

Rīgā, 2014.gada 3.septembrī

 Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

433.

Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts

“Mālnieki”, Īle, Īles pagasts, Auces novads

778.

Babītes novada Kultūrizglītības centrs

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads

921.

Vecates pagasta kultūras centrs

“Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pagasts, Burtnieku novads

603.

Limbažu novada ģimnāzija

Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu novads

752.

Silmalas kultūras nams

Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs