Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Septembris

 LĒMUMS

Nr. 99

Rīgā, 2014.gada 12.septembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu, vēlēšanu iecirkņa likvidēšanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

932.

Ramatas pagasta kultūras centrs

“Jaunķīši”, Ramata, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads

794.

Klubs

Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu novads

886.

Sedas kultūras centrs

Parka iela 21, Seda, Strenču novads

2. izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

969.

Lidosta “Rīga”

Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads

3. precizēt vēlēšanu iecirkņa numuru:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

938.

Vecates pagasta kultūras centrs

“Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pagasts, Burtnieku novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs