Grozījumi likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā
no 2009.gada līdz 2012.gadam"

Izdarīt likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 16.nr.) šādus grozījumus:

Aizstāt likuma nosaukumā, 1.pantā, 5.panta trešajā daļā, 12.pantā un 13.pantā skaitli "2012." ar skaitli "2014.".

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.aprīlī.