1991.gada 3.martā notika iedzīvotāju aptauja par Latvijas Republikas neatkarību.

Šajā aptaujā varēja piedalīties visi Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 gadiem, un aptaujas dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumu “Vai jūs esat par demokrātisku un valstiski neatkarīgu Latvijas Republiku?”.

Aptaujas sarakstos bija iekļauti 1902802 republikas iedzīvotāji, no kuriem aptaujā piedalījās 1666128 jeb 87,56 procenti balsstiesīgo.

Ar atbildi “jā” balsoja 1227562 jeb 73,68 procenti balsotāju, bet atbildi “nē” izvēlējās 411374 jeb 24,69 procenti balsotāju. Sabojāto aptaujas zīmju skaits bija 27192 jeb 1,63 procenti.

Tautas aptaujas sarīkošanas kārtību noteic LR Augstākas padomes 1991.gada 12.februāra lēmumi “Par kārtību, kādā notiek Latvijas iedzīvotāju aptauja” un “Par Latvijas iedzīvotāju aptaujas sagatavošanu un materiāli tehnisko nodrošināšanu”.