Iekšējās kārtības noteikumi par Twitter lietošanu

Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk - CVK) amatpersonām ir atļauts lietot sociālā tīkla „Twitter” platformu kā vienu no līdzekļiem, lai ātri un efektīvi sazinātos ar sabiedrību CVK mērķa auditorijai interesantā un viegli saprotamā formā. CVK amatpersonu „Twitter” konti papildina oficiālos CVK informācijas kanālus, taču nav uzskatāmi par CVK oficiālajiem informācijas kanāliem. Izņēmums ir „Twitter” konts CVK@CVK_zinas, kurā iekļautā informācija atrodas CVK Informācijas nodaļas pārziņā.

Atgādinām, ka visiem „Twitter” lietotājiem ir saistoši „Twitter” lietošanas noteikumi.  Lūdzam ar tiem iepazīties „Twitter” mājaslapā http://twitter.com/tos.

Noteikumu mērķis

Šie iekšējās kārtības noteikumi paskaidro kārtību, kādā tiks veidota CVK informācijas apmaiņa ar sabiedrību „Twitter” sociālajā tīklā.

Mēs labprāt aicinām „Twitter” lietotājus uzdot jautājumus CVK amatpersonām un piedalīties diskusijās. Apzinoties, ka ne vienmēr varēsim atbildēt uz visiem „Twitter” lietotāju uzdotajiem jautājumiem, mēs apņemamies ar „Twitter” starpniecību iespēju robežās sniegt papildu informāciju par sabiedrību interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar CVK darbu, vēlēšanu, tautas nobalsošanu un sabiedrības līdzdalības tematiku.

Ziņu saturs

Ja izvēlēsieties sekot CVK un CVK amatpersonu „Twitter” ziņojumiem, Jūs saņemsiet sekojošu informāciju:

 • CVK jaunumus

 • Atbildes uz jautājumiem par vēlēšanu, tautas nobalsošanu, parakstu vākšanu kārtību Latvijā

 • Informāciju un paskaidrojumus par CVK dienaskārtību

 • Statistiku un faktus par vēlēšanām, tautas nobalsošanām, vēlētāju likumdošanas iniciatīvām

 • Ieskatu CVK sadarbībā ar starptautiskajām vēlēšanu organizācijām un ārvalstu vēlēšanu institūcijām

 • Informāciju par pētījumiem

 • Interesantus faktus un informāciju par vēlēšanu norisi un problēmjautājumiem pasaulē

Komentāri (@Replies)

Mēs aicinām sekotājus sniegt komentārus, uzdot jautājumus un piedāvāt jaunas idejas.

Pēc šāda satura publicēšanas, CVK patur tiesības pārpublicēt vai izmantot Jūsu pievienoto saturu. Jūsu @Replies tiks ņemtas vērā un analizētas, ja tajās būs izklāstītas idejas vai ierosinājumi, kā uzlabot CVK vai vietējo vēlēšanu komisiju darbu.

Lai arī mēs nevarēsim tieši atbildēt uz visiem @Replies ziņojumiem, mēs apņemamies izvērtēt būtiskus un noderīgs ieteikumus un idejas.

CVK patur tiesības moderēt komentārus un nepieciešamības gadījumā iesaistīties diskusijās. CVK lūdz un sagaida no sekotājiem komentārus, kuri tieši skar ar CVK darbību saistītus jautājumus. Atsevišķos gadījumos CVK var bloķēt komentārus, kuru saturs uz CVK darbību neattiecas.

CVK patur tiesības bloķēt cilvēka cieņu, tiesības un privātumu aizskarošus komentārus, kā arī komentārus, kuri satur politisko aģitāciju.

Moderēšana

CVK bloķēs komentārus, ja to saturs būs:

 • Nelikumīgs, nelegāls, draudošs, uzbrūkošs, pazemojošs, vulgārs, rupjš, apvainojošs, naidīgs, privātumu apdraudošs, diskriminējošs, kā arī uz šādām rīcībām aicinošs

 • Intelektuālās un īpašumtiesības aizskarošs

 • Konfidenciāls vai nepiemērots publiskās diskusijas forumam

 • Politiskā aģitācija.

Pārsūtīšana (Retweet)

Lietotāji un sekotāji drīkst pārsūtīt CVK un CVK amatpersonu ziņojumus, taču nekādas izmaiņas to saturā nav pieļaujamas.

CVK amatpersonu konti

CVK neuzņemas atbildību par ziņojumu saturu, ja kāda no CVK amatpersonām saziņā ar sabiedrību izmanto informāciju, kas neatbilst šajos noteikumos aprakstītajai saziņas kārtībai. Ja tomēr CVK amatpersonas ievieto saziņas kārtībai neatbilstošu saturu, CVK no tā norobežojas un uzskata, ka saziņas kārtībai neatbilstošs saturs ir nevis amatpersonas oficiālā pozīcija, bet gan privātpersonas viedoklis.

 

Rīgā, 2013.gada 25.februārī