(Saskaņā ar 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos", kas izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 9.panta pirmo daļu un 25.panta 18.punktu.)