Gads
2012
Statuss
Iniciatīvas grupas reģistrācija atteikta

2012.gada 20.decembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā tika saņemts partijas Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība „Par Neatkarīgu Latviju” iesniegums par likumprojekta „Par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā” reģistrēšanu parakstu vākšanai.

Atbilstoši likumam „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” Centrālajai vēlēšanu komisijai 45 dienu laikā bija jāizlemj, vai iesniegtais likumprojekts pēc formas un satura ir pilnībā izstrādāts un var tikt reģistrēts parakstu vākšanai.

Atzinumus par likumprojektu Centrālā vēlēšanu komisija saņēma no Saeimas Juridiskā biroja, Tieslietu  ministrijas, Ārlietu ministrijas, Tiesībsarga, kā arī Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Biznesa augstskolas „Turība” tiesībzinātņu ekspertiem.

2013.gada 31.janvārī notika Centrālās vēlēšanu komisijas sēde, kurā tika pieņemts lēmums atteikt likumprojekta "Par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā" reģistrāciju, tā kā tas nebija pilnīgi izstrādāts un pieņemšanas gadījumā nonāktu pretrunā ar Satversmi un Latvijas starptautiskajām saistībām.

Jāpiebilst, ka Satversmes tiesa iepriekš ir secinājusi, ka likumprojektu nevar uzskatīt par pilnīgi izstrādātu, ja tas paredz izlemt tādus jautājumus, kuri vispār nav regulējami ar likumu vai arī, ja likumprojekta pieņemšanas gadījumā tas nonāktu pretrunā ar Satversmē ietvertajām normām, principiem un vērtībām vai Latvijas starptautiskajām saistībām. Vienlaikus Satversmes tiesa arī ir norādījusi, ka neviena konstitucionālā institūcija, arī tauta, realizējot tai piešķirtās tiesības, nav tiesīga pārkāpt Satversmi.

Sadaļās zemāk iespējams iepazīties ar likumprojekta "Par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā" tekstu un saņemtajiem atzinumiem.