Pašvaldību vēlēšanas
Balsošanu atrašanās vietā pašvaldību vēlēšanās apkalpos arī ārpus vēlētāja piederības pašvaldības

20. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Pašvaldības domes vēlēšanu likuma grozījumus, kas precizē kārtību, kādā vēlētāji atrašanās vietā var īstenot savas tiesības piedalīties pašvaldības domes vēlēšanās. Likuma grozījumi attiecas uz personām ieslodzījuma vietās vai kuras veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes centrā vai citā iestādē, un vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās.

Grozījumi novērsīs situācijas, kad tiesības balsot atrašanās vietā pašvaldības domes vēlēšanās tiek ierobežotas personām, kuru atrašanās vieta var nesakrist ar vēlēšanu apgabalu, kurā šī persona ir reģistrēta kā vēlētājs (vai, kurā personai pieder nekustamais īpašums). Likuma grozījumi tādējādi nepaplašina vēlētāju loku, bet tikai precizē balsošanas tiesību realizēšanu.

Iepriekš balsošana vēlētāja atrašanās vietā bija noteikta tikai tad, ja vēlētājs atradās tā vēlēšanu apgabala teritorijā, kura vēlētāju reģistrā viņš ir reģistrēts. Ja vēlētājs iepriekš minēto apstākļu dēļ atrodas ārpus tā vēlēšanu apgabala teritorijas, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts, būs iespējams iesniegt iesniegumu atrašanās vietas pašvaldības vēlēšanu komisijai balsošanai atrašanās vietā. Savukārt vēlēšanu norisi ieslodzījuma vietā un balsošanas aizklātību nodrošinās ieslodzījuma vietas administrācija.

Balsošana notiks, izmantojot reģistrācijas aploksnes, norādot, kuras domes vēlēšanās vēlētājs balso. Reģistrācijas aploksnes tiks iemestas kopīgā aizzīmogotā vēlēšanu kastē, nogādātas Centrālajai vēlēšanu komisijai, kas tālāk reģistrācijas aploksnes sašķiros, iemetīs aizzīmogotās vēlēšanu kastēs atbilstīgi norādītajai pašvaldībai un nodos kastes attiecīgajai pašvaldības vēlēšanu komisijai. Balsu skaitīšanas procesā anonimizētās vēlēšanu aploksnes tiks nodalītas no reģistrācijas aploksnēm, sajauktas ar pārējām vēlēšanu aploksnēm, lai balsojumu padarītu neidentificējamu. Procesu ir tiesīgi novērot pilnvaroti vēlēšanu novērotāji.

CVK Informācijas nodaļa
tālr.  +371 20237331