CVK tikšanās ar Smiltenes novada pašvaldības domes un Vēlēšanu komisijas pārstāvjiem

Piektdien, 25. augustā, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Saulīte un vecākā komunikācijas speciāliste Inita Dzene tikās ar Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoru Andri Lapiņu, domes priekšsēdētāja vietnieci kultūras un sociālajos jautājumos Astrīdu Harju, Smiltenes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Auriku Zīveri, un loceklēm Lindu Zūdiņu, Ivetu Vērzemnieci un Ievu Melderi. Tikšanās mērķis bija veidot ciešāku sadarbību, uzklausīt pašvaldības vēlēšanu komisiju un kopīgi gatavoties 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Smiltenes novada Pašvaldību vēlēšanu komisija sastāv no septiņām enerģiskām un ar dažādu vēlēšanu procesu pieredzi bagātām dāmām. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aurika Zīvere pastāstīja, ka arī pēc Reģionālās reformas Smiltenes novada vēlēšanu komisijā ir pārstāvēti visi trīs apvienotie novadi. Šāda veida atbildības sadalījums nodrošina gan labāku izpratni par darbības nodrošināšanas praktiskajām vajadzībām, gan arīdzan palīdz atpazīt un uzrunāt darbiniekus vietējām iecirkņu vēlēšanu komisijās.

Sarunas laikā klātesošie vairākkārt atgriezās pie jautājuma par sabiedrības iesaisti un aktivitātes uzlabošanu dažādajos ar vēlēšanām saistītajos procesos. Smiltenes novada domes vadības pārstāvji Andris Lapiņš un Astrīda Harju dalījās ar saviem redzējumiem par sistēmu modernizāciju un digitālo prasmju palielināšanu. Savukārt vēlēšanu komisijas locekles pastāstīja par saviem labās prakses piemēriem jaunatnes izglītošanā vēlēšanu jautājumos,  kā arī kā veidot izpratni par demokrātiskajiem procesiem un sabiedrības iesaisti kā vērtību. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aurika Zīvere uzsvēra, ka par iesaisti ir atbildīgs ikviens, un pieaugušajiem ar savu darbību ir jābūt par labo piemēru nākamajām paaudzēm, kā arī dalījās ar konkrētiem piemēriem par to, kā Smiltenes vidusskolā viņa personīgi skaidro vēlēšanu procesus, tos papildinot ar spēli – iespēju piedalīties vēlēšanu izspēlē un tādejādi izprast, kas tad ir vēlēšanas un kāda tām ir nozīme.

Centrālā vēlēšanu komisijas no savas puses iepazīstināja ar tuvākajā laikā veicamajiem darbiem, jo jau tagad notiek aktīvi plānošanās, koordinēšanas un sagatavošanās darbi nākamā gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kuras notiks jūnija sākumā. Īpašs uzsvars tika likts uz laicīgu, dažādu un kvalitatīvu materiālu un instrukciju sagatavošanu, jo vēlēšanu iecirkņos strādā gan ļaudis ar pieredzi, gan tādi, kas šo atbildīgo procesu ir gatavi uzņemties pirmo reizi.

14. Saeimas vēlēšanās Smiltenes novadā nobalsoja 66,26% vēlētāju, kas ir virs Latvijas vidējā līmeņa (59,41%). Novadā ir 17 vēlēšanu iecirkņi, no kuriem lielākais atrodas Smiltenes sporta skolā. Pagājušajās vēlēšanās tajā nobalsoja gandrīz divi tūkstoši vēlētāji.