Vēlētāju iniciatīva
Iesniegts pirmais kandidātu saraksts 13.Saeimas vēlēšanām

20. septembrī biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” atkārtoti iesniegusi vēlētāju iniciatīvu par 2012. gada 8. novembra grozījumu atcelšanu likumā ”Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.

Atbilstīgi likumam CVK 45 dienu laikā pieņems lēmumu par to, vai reģistrēt likumprojektu vai noteikt termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, vai arī atteikt likumprojekta reģistrāciju, ja iniciatīvas grupa neatbilst likumā noteiktajam vai iniciatīva pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāta.

Ja likumprojektu reģistrēs, nākamajā dienā pēc CVK lēmuma tiks uzsākta parakstu vākšana. Tajā varēs piedalīties balsstiesīgie Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma, un tā ilgs 12 mēnešus no dienas, kad iniciatīva tika reģistrēta CVK. Lai likumprojekts tiktu iesniegts Saeimā, tas jāparaksta 1/10 daļai balsstiesīgo pilsoņu, kas šajā gadījumā būs 154 241 iedzīvotājs.