CVK tikšanās ar Jelgavas novada domes vadību un Vēlēšanu komisijas pārstāvjiem

5. septembrī, Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Saulīte un vecākā komunikācijas speciāliste Inita Dzene tikās ar Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieci Ilzi Vītolu, Jelgavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Initu Freibergu un sekretāri Initu Skvirecku, kā arī Jelgavas novada pašvaldības domes izpilddirektora vietnieku Ingusu Zālīti un IT speciālisti Vinetu Ģenderti.

Jelgavas novada pašvaldības Vēlēšanā komisijā aktīvi darbojas septiņi locekļi ar dažādu pieredzi vēlēšanu organizēšanā. Komisijas priekšsēdētāja Inita Freiberga šajā sasaukumā tika ievēlēta vienbalsīgi, domes deputātiem izrādot atzinību par viņas iepriekš paveikto darbu vairāku vēlēšanu organizēšanā un komandas vadībā. Komisijas un domes pārstāvji tikšanās laikā dalījās ar vairāku gadu laikā gūtajiem novērojumiem un ieteikumiem kā uzlabot vēlēšanu procesu gan vēlētājiem, gan arī komisiju darbiniekiem.

Diskusiju laikā Ilze Vītola uzsvēra to, ka ir nepieciešams darītu visu, lai padarītu vēlēšanas ērtākas un vieglāk piekļūstamas visiem vēlētājiem, tostarp, izskatot citās kaimiņvalstīs pielietotās prakses, piemēram, balsošanu internetā. Kristīne Saulīte dalījās ar Igaunijas pieredzi šajā jautājumā un viņas novērojumiem no nesen notikušajām parlamenta vēlēšanām. Igaunija ir vienīgā valsts, kurā visās vēlēšanās tiek izmantota elektroniskā balsošana, tomēr tur veiktie pētījumi norāda uz to, ka tas nav būtiski veicinājis vēlētāju aktivitāti. Tāpat pretēji pieņemtajiem uzskatiem, jaunieši vismazāk izmanto šo iespēju un lielākoties dodas vēlēt klātienē.

Tāpat turpinot diskusijas par to, kā veicināt vēlētāju aktivitāti, tika pārrunātas vairākas praktiskās lietas. Plašākas sarunas izvērsās par nepieciešamību ļaut vēlētājiem iepriekšējās balsošanas dienās vēlēt jebkurā iecirknī. Tāpat līdzīgi kā citās pašvaldībās, tika uzsvērta Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra (ETVR) lietošanas nozīme. ETVR dod iespēju balsstiesīgajiem iedzīvotājiem izdarīt savu izvēli jebkurā no iecirkņiem. Ilze Vītola arī uzsvēra, ka īpaša uzmanība ir jāpievērs informācijas kampaņām, jo saredz nepieciešamību plašāk un saprotamāk skaidrot dažādos ar vēlēlēšanām saistītos jautājumus un procesu kā tādu.

CVK priekšsēdētāja Kristīne Saulīte klātesošos informēja par notiekošajiem sagatavošanās darbiem nākamā gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanā,  vēlēšanu IT sistēmu statusu un izmaiņām CVK iekšējā struktūrā. Tāpat kopā ar pieredzējušajiem un zinošajiem Vēlēšanu komisijas pārstāvjiem tika pārrunāti vairāki praktiski jautājumi, tostarp, CVK apmācību un instrukciju veidošana, vēlēšanu materiālu loģistika un veidi, kā uzlabot savstarpējo koordināciju.

14. Saeimas vēlēšanās Jelgavas novadā bija 23 566 balsstiesīgie iedzīvotāji un tajā ir izvietoti 20 vēlēšanu iecirkņi. Pagājušajās vēlēšanās lielākais iecirknis atradās Ozolnieku sporta namā, kur nobalsoja vairāk nekā trīs tūkstoši cilvēki.