CVK tikšanās ar Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas pārstāvjiem

Turpinot reģionālās vizītes, 22. augustā, Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Saulīte ar komandu devās uz Kuldīgas novadu, lai tiktos ar Kuldīgas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Inesi Astaševsku, Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Inesi Ozolu un tās locekļiem Dzintaru Vērniesi un Evu Nudienu.

Kuldīgas novada Vēlēšanu komisija sastāv no desmit atsaucīgiem un zinošiem komisijas locekļiem ar dažādu pieredzi vēlēšanu organizēšanā un ar to saistītajos procesos. Sarunas laikā klātesošie komisijas pārstāvji dalījās ar gadu laikā gūto pieredzi, izveidotajiem risinājumiem, izstrādāto iekšējo dokumentāciju un rekomendācijām, kas ilgtermiņā varētu palīdzēt būtiski uzlabot vēlēšanu norises procesus. Komisijas priekšsēdētāja Inese Ozola arī uzsvēra, ka šāda veida tikšanās, kur tiek veidots atvērts un uz sadarbību vērsts dialogs, ir būtisks gan starp novadu komisijām un CVK, gan arī starp viņiem un iecirkņu komisijām.

Diskusiju laikā par sabiedrības līdzdalības veicināšanu, Inese Astaševska uzsvēra, ka tās uzlabošana ir arī politisko spēku atbildība, kā arī dalījās ar veidiem, kā viņas iepriekš vadītājā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā tika veicināta jauniešu izpratne par pilsoņu iesaistes un vēlēšanu nozīmi. Līdzīgi kā citu pašvaldību mācību iestādēs, arī tur tika izveidotas un organizētas vēlēšanu simulācijas un dažāda cita veida aktivitātes, tostarp, pirms pašvaldību vēlēšanām, piedaloties Izglītības attīstības centra projektā “Piedalies un veido nākotni”. Komisijas locekļi dalījās arī ar novērojumu, ka jaunieši Kuldīgas novadā ir salīdzinoši aktīva vēlētāju grupa, kas tostarp ir saistīts ar šāda veida aktivitāšu nodrošināšanu.

Tikšanās laikā Kristīne Saulīte augsti novērtēja Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas darbu. Klātesošie tika iepazīstināti arī ar vēlēšanu IT sistēmu statusu, izmaiņām nākamā gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisē un komisiju darbā, kā arī tika pārrunāti vairāki organizatoriskie jautājumi, lai identificētu procesus, kurus būtu nepieciešams uzlabot, šādā veidā nodrošinot efektīvāku darbu organizēšanu.

14. Saeimas vēlēšanās Kuldīgas novadā bija augstākā vēlētāju aktivitāte Kurzemē, sasniedzot 66,85%. Novadā bija 22 989 balsstiesīgie iedzīvotāji, un tajā ir izvietoti 25 vēlēšanu iecirkņi, no kuriem lielākais atrodas V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, kurā nobalsoja gandrīz trīs tūkstoši cilvēki.