CVK tikšanās ar Talsu novada  pašvaldības vadību un Vēlēšanu komisiju

Otrdien, 22. augustā, Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Saulīte un vecākā komunikācijas speciāliste Inita Dzene tikās ar Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu, Talsu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Agri Purkalnu, sekretāri Guntu Dambiņu un Talsu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju Gati Andersonu. Apmeklējuma mērķis bija, gatavojoties 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, veicināt savstarpējo sadarbību un uzklausīt pašvaldības vēlēšanu komisiju.

Tikšanās sākumā Kristīne Saulīte pateicās Talsu novada vēlēšanu komisijai par līdz šim paveikto, nodrošinot vēlēšanu norisi novadā, un vienlaikus uzsvēra visu pašvaldību vēlēšanu komisiju locekļu augsto profesionalitāti un atbildības līmeni, ar kādu tiek veikti uzticētie pienākumi. Tāpat viņa informēja klātesošos par vēlēšanu IT sistēmu statusu un nākamā gada Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu norisi, tostarp, ka EP vēlēšanās tiks darbināts Elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kas vēlētājiem  nodrošinās iespēju balsot jebkurā sev ērtā vēlēšanu iecirknī. Talsu novada Vēlēšanu komisijas pārstāvji dalījās ar savu pieredzi vēlēšanu organizēšanā un vairākiem ierosinājumiem procesu uzlabošanai.

Plašākas diskusijas izvērtās par vēlēšanu iecirkņu izvietojumu un to pārraudzību. Gatavojoties vēlēšanām un vēlēšanu norises laikā tas ir liels izaicinājums, jo vēlēšanu iecirkņu komisijās nodarbināti vairāk nekā 300 cilvēki. Pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras laikā Talsu novadam tika pievienoti Dundagas, Mērsraga un Rojas novadi, ievērojami palielinājās arī novadā esošo vēlēšanu iecirkņu skaits. Šobrīd novadā ir 31 vēlēšanu iecirknis un attālums līdz tiem, it sevišķi garajā piekrastes zonā, kur ir izvietoti vairāki mazie iecirkņi, prasa ļoti pārdomātu darba organizāciju. Agris Purkalns dalījās ar pieredzi, kā Talsu novada Vēlēšanu komisija iepriekšējās vēlēšanās ir risinājusi loģistikas un koordinācijas jautājumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un ātru informatīvo un tehnisko atbalstu visiem vēlēšanu iecirkņiem.

Talsu novada Vēlēšanu komisija sastāv no septiņiem  locekļiem, kuriem ir dažāda pieredze vēlēšanu organizēšanā. Komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns pilda amata pienākumus jau otrajā sasaukumā un pirms tam vairākus gadus ir bijis komisijas loceklis.

Talsu novads ir otrais lielākais Kurzemē pēc balsstiesīgo skaita. 14. Saeimas vēlēšanās tajā bija reģistrēti 30 116 balsstiesīgie. Novadā atrodas 31 vēlēšanu iecirknis. Lielākais vēlēšanu iecirknis ir izvietots Talsu tautas namā, kur pagājušajās vēlēšanās nobalsoja 3 484 iedzīvotāji, kamēr mazākais atrodas Nogales bibliotēkā, kurā devās vēlēt 105 cilvēki.