Parakstu vākšana
Iesniegts pirmais kandidātu saraksts 13.Saeimas vēlēšanām

Centrālā vēlēšanu komisija ceturtdien, 16. novembrī, izlēma rīkot parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu no 2023. gada 7. decembra līdz 2024.gada 5. janvārim.

Neskaidrību gadījumā par parakstu vākšanas norisi iedzīvotāji var zvanīt uz CVK konsultatīvo tālruni 67049999 (no 09:00 līdz 19:00).

Šāds lēmums saistīts ar 34 Saeimas deputātu parakstītu vēršanos pie Valsts prezidenta, pieprasot apturēt Saeimā pieņemto Notariāta likuma grozījumu publicēšanu uz diviem mēnešiem un nodot tos tautas nobalsošanai.

Likums "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" nosaka, ka šādā gadījumā desmit dienu laikā no iniciatīvas iesniegšanas brīža Valsts prezidentam jāinformē CVK par likuma apturēšanu. No brīža, kad Valsts prezidents ir informējis par likuma apturēšanu, CVK divu mēnešu laikā nodrošina parakstu vākšanu, kas sevī ietver gan organizatoriskos procesus, gan pašu parakstu vākšanu, kas notiks 30 dienu. 13. novembrī iznācis "Latvijas Vēstneša" papildu laidiens ar Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča paziņojumu par likuma "Grozījumi Notariāta likumā" publicēšanas apturēšanu.

Parakstu vākšana par likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu notiks īpašās parakstu vākšanas vietās, kuras noteiks katra pašvaldības dome savā teritorijā līdz 4. decembrim. Informācija par pašvaldību noteiktajām parakstu vākšanas vietām būs pieejama arī Centrālās vēlēšanu komisijas vietnē.

Parakstu vākšanas vietas un darba laiki:

https://www.cvk.lv/lv/parakstu-vaksana-par-aptureta-likuma-grozijumi-notariata-likuma-atcelsanu

CVK konsultatīvais tālruni 67049999 (darba dienās no 09:00 līdz 19:00).

 

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai

par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu

2023. gada 7. decembris – 2024. gada 5. janvāris

 

“Grozījumi Notariāta likumā”

1. Papildināt likumu ar D2 sadaļu šādā redakcijā:

"D2 sadaļa

Notariālo aktu par partnerību vai tās izbeigšanu taisīšana

107.¹² Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja divas pilngadīgas fiziskās personas kopā personīgi ierodas pie zvērināta notāra un apliecina, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. Partnerība nav pielīdzināma laulībai.

107.¹³ Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja šā likuma 107.¹² pantā minētās personas izsaka par to savu gribu un:

1) nav laulībā;

2) par tām Fizisko personu reģistrā nav iekļautas Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmās daļas 36. punktā noteiktās ziņas;

3) nav radinieki taisnā līnijā;

4) nav brāļi un māsas vai pusbrāļi un pusmāsas.

107.¹⁴ Notariālajā aktā par partnerību norāda:

1) personu apliecinājumu par savu gribu reģistrēt partnerību, rūpēties par kopīgu saimniecību, gādāt un atbalstīt vienai otru;

2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi).

107.¹⁵ Partnerība izbeidzas:

1) ar personas nāvi;

2) ja tiesa vienu no personām izsludina par mirušu;

3) ar vienas vai abu personu laulību;

4) ar abu personu gribas izteikumu notāram;

5) ar tiesas spriedumu.

107.¹⁶ Zvērināts notārs pēc abu personu gribas izteikuma taisa notariālu aktu par partnerības izbeigšanu arī gadījumā, kad personu ģimenes tiesiskās attiecības ir konstatētas ar tiesas nolēmumu.

107.¹⁷ Notariālajā aktā par partnerības izbeigšanu norāda:

1) personu gribas izteikumu;

2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi);

3) notariālā akta par partnerību taisīšanas gadu, dienu un mēnesi;

4) tiesas nolēmuma par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu gadu, dienu, mēnesi un lietas numuru;

5) zvērināta notāra, pie kura taisīts notariālais akts par partnerību, vārdu un uzvārdu;

6) partnerības izbeigšanas gadu, dienu un mēnesi."

 

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Iedzīvotāju reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.