2020.gada 13. februārī Saeima pieņēma Rīgas domes atlaišanas likumu, kas paredz rīkot ārkārtas domes vēlēšanas Rīgā. Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Rīgas domes atlaišana tiek pamatota ar to, ka Rīgas dome nav spējīga pieņemt lēmumus sakarā ar to, ka trīs sēdēs pēc kārtas tajās nav piedalījusies vairāk nekā puse no domes deputātu kopskaita. Tāpat norādīts, ka Rīgas dome pieļauj nelikumīgu rīcību un nepilda Atkritumu apsaimniekošanas likumā, likumā “Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju – organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Tiesības Saeimai lemt par domes atlaišanu noteiktas likumā “Par pašvaldībām”.

Likumā noteikts, ka Rīgas domes vēlēšanām jānotiek pirmajā sestdienā pēc diviem mēnešiem no šā likuma spēkā stāšanās dienas. Centrālajai vēlēšanu komisijai vēlēšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā jāizsludina ne vēlāk kā piektajā dienā pēc likuma stāšanās spēkā. Šobrīd tiek plānots, ka vēlēšanas diena varētu būt 2020. gada 25. aprīlis.

Likums paredz, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek iecelta pagaidu administrācija trīs personu sastāvā, kas pilda normatīvajos aktos noteiktās domes funkcijas un nodrošina pašvaldības institūciju darba nepārtrauktību, finansiālo un saimniecisko darbību. Savukārt Administrācijas vadītājs pildīs Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumus. 

Deputātu kandidātu sarakstus Rīgas domes vēlēšanām partijas un partiju apvienības varēs iesniegt, sākot no 36. dienas līdz 30. dienai pirms vēlēšanu dienas.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās būs Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Vēlētāju reģistrā.

Rīgas domes vēlētāju sarakstos tiks iekļauti tie pilsoņi, kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā bija  reģistrēta dzīvesvieta vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās būs arī  vēlētājiem, kuriem Rīgas pašvaldībā pieder nekustamais īpašums. Šajā gadījumā vēlētājiem no 30. līdz 14. dienai pirms vēlēšanām būs jāpiereģistrējas balsošanai, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām nosūtīs vēlētājam pa pastu uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni varēs arī internetā vai pa tālruni.

Mainīt sākotnēji piešķirto vēlēšanu iecirkni uz balsošanai ērtāku varēs gan klātienē jebkurā Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, gan internetā, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10 vakarā. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekšējās balsošanas laikā. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt iecirknī, varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

CVK Informācijas nodaļa
tālr. +371 67814900