Saeimas vēlēšanas 14. Saeima
Turpina palielināties Saeimas vēlēšanās Rīgas apgabalā ievēlamo deputātu skaits

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ceturtdien, 2022. gada 2. jūnijā, apstiprināja 14. Saeimas vēlēšanu apgabalos ievēlamo deputātu skaitu. Rīgas vēlēšanu apgabalā 14. Saeimas vēlēšanās būs 36 deputātu vietas, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 26 deputātu vietas, Latgales un Zemgales vēlēšanu apgabalos katrā pa 13 deputātu vietām, bet Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 12 deputātu vietas.

Salīdzinot ar iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, deputātu vietu skaits Rīgā un Vidzemē palielinājies par vienu vietu, savukārt Latgalē un Zemgalē samazinājies par vienu vietu, bet Kurzemē palicis nemainīgs. Deputātu vietu skaita palielinājums Rīgas vēlēšanu apgabalā saistīts galvenokārt ar vēlētāju skaita pieaugumu ārvalstīs, jo atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam ārvalstīs reģistrēto vēlētāju skaits pieskaitāms Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam. Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaits pieaug jau kopš 5. Saeimas vēlēšanām, kad toreiz šajā vēlēšanu apgabalā parlamentā ievēlēja 24 deputātus.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Ārvalstīs dzīvojošie vēlētāji pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem šā gada 31. maijā valstī bija reģistrēti 1 541 279 balsstiesīgu pilsoņu. No tiem Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrēti 563 356 vēlētāji (404 808 vēlētāji Rīgas pilsētā, bet 158 548 – ārvalstīs), Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 395 630, Latgales vēlēšanu apgabalā – 195 643, Zemgales vēlēšanu apgabalā – 206 194, bet Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 180 456 vēlētāji.

Vēlēšanu apgabalos ievēlamo deputātu skaitu izmanto arī, lai noteiktu, cik kandidātu partijas un partiju apvienības drīkst iekļaut attiecīgā vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstā, – Saeimas vēlēšanās šis skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt apgabalā ievēlamo deputātu skaitu. Tādējādi 14.Saeimas vēlēšanās kandidātu sarakstos Rīgas vēlēšanu apgabalā varēs pieteikt līdz 39 kandidātiem, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – līdz 29, Latgales un Zemgales vēlēšanu apgabalos – līdz 16 kandidātiem, bet Kurzemes vēlēšanu apgabalā – ne vairāk kā 15 deputātu kandidātus.

Kandidēt Saeimas vēlēšanās drīkst Latvijas pilsoņi, kas vēlēšanu dienā ir vecāki par 21 gadu. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Saeimas vēlēšanām notiks no 13. jūlija līdz 2. augustam. Kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām drīkst iesniegt reģistrētas partijas, kuras dibinātas ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām (līdz 2021. gada 30. septembrim) un kurās ir ne mazāk kā 500 biedru. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, tajā ietilpstošajām partijām arī jābūt dibinātām ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

14. Saeimas vēlēšanām norisināsies šā gada 1. oktobrī, sestdienā.

Papildu informācija par 14.Saeimā ievēlamo deputātu skaita noteikšanu (Saeimas vēlēšanu likums, 8. pants):

Aprēķins

1. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka katrā vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu proporcionāli vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam, kuru konstatē atbilstoši Fizisko personu reģistra datiem četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas. Ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju skaits pieskaitāms Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

2. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personas datu apstrādes departamenta sniegto informāciju 2022. gada 31. maijā Saeimas vēlēšanu apgabalos bija reģistrēti vēlētāji:

Rīgas vēlēšanu apgabals:                   563 356

Vidzemes vēlēšanu apgabals:            395 630

Zemgales vēlēšanu apgabals:             206 194

Latgales vēlēšanu apgabals:               195 643

Kurzemes vēlēšanu apgabals:            180 456

Kopā valstī:                                            1 541 279

 

3. Katrā vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu nosaka šādi:

  1. visu vēlētāju skaitu dala ar skaitli 100:
    1 541 279 / 100 = 15 412,79
  2. katra vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitu dala ar iepriekšējā punktā noteiktās dalīšanas iznākumu:

Rīgas vēlēšanu apgabals:                   563 356 / 15 412,79 = 36,55120

Vidzemes vēlēšanu apgabals:            395 630 / 15 412,79 = 25,66894

Zemgales vēlēšanu apgabals:             206 194 / 15 412,79 = 13,37811

Latgales vēlēšanu apgabals:               195 643 / 15 412,79 = 12,69355

Kurzemes vēlēšanu apgabals:            180 456 / 15 412,79 = 11,70820

 

4. Šādi iegūtie veselie skaitļi apzīmē vēlēšanu apgabalos ievēlējamo deputātu skaitu:

Rīgas vēlēšanu apgabals:       36

Vidzemes vēlēšanu apgabals: 25

Zemgales vēlēšanu apgabals: 13

Latgales vēlēšanu apgabals:   12

Kurzemes vēlēšanu apgabals: 11

__________________________

                                    Kopā: 97

 

5. Ja iepriekšējā dalīšanas iznākuma veselo skaitļu summa ir mazāka par 100, ievēlējamo deputātu skaitu palielina par vienu vispirms tajā vēlēšanu apgabalā, kurā daļskaitlis ir vislielākais, pēc tam vēlēšanu apgabalā, kurā ir otrs lielākais daļskaitlis, un tā tālāk, līdz veselo skaitļu summa ir vienāda ar 100:

Rīgas vēlēšanu apgabals:                   36,55120                     36

Vidzemes vēlēšanu apgabals:            25,66894         +1        26

Zemgales vēlēšanu apgabals:            13,37811                     13

Latgales vēlēšanu apgabals:              12,69355         +1        13

Kurzemes vēlēšanu apgabals:            11,70820         +1        12

__________________________________________________

                                                                                   Kopā: 100

Uzziņai

Saeimas vēlēšanu apgabalos ievēlamo deputātu skaita izmaiņas

 

Saeima

 

Rīgas vēlēšanu apgabals

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Latgales vēlēšanu apgabals

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Zemgales vēlēšanu apgabals

5.Saeima

24

26

20

14

16

6.Saeima

27

25

19

14

15

7.Saeima

28

25

18

14

15

8.Saeima

28

26

17

14

15

9. Saeima

29

26

16

14

15

10.Saeima

29

27

16

13

15

11.Saeima

30

27

15

13

15

12.Saeima

32

26

15

13

14

13.Saeima

35

25

14

12

14

14.Saeima

36

26

13

12

13

Vēlētāju skaits vēlēšanu apgabalos*

 

Saeima

 

Rīgas vēlēšanu apgabals

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Latgales vēlēšanu apgabals

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Zemgales vēlēšanu apgabals

Latvijā

5.Saeima

322 871

315 569

232 065

182 996

191 633

1 245 134

6.Saeima

363 472

338 321

247 071

185 360

200 121

1 334 345

7.Saeima

378 083

342 790

238 748

186 976

201 938

1 348 535

8.Saeima

396 198

355 689

237 419

190 841

211 587

1 391 734

9. Saeima

431 599

383 830

240 232

199 858

226 032

1 481 551

10.Saeima

449 228

406 985

238 837

205 112

232 689

1 532 851

11.Saeima

459 299

408 911

237 077

204 864

232 549

1 542 700

12.Saeima

495 890

402 615

226 966

199 539

226 430

1 551 440

13.Saeima

545 452

392 374

209 110

187 448

213 716

1 548 100

14.Saeima

563 356

395 630

195 643

180 456

206 194

1 541 279

*Balsstiesīgo skaits vēlēšanu apgabalos pēc PMLP Fizisko personu reģistra ( līdz 2021. jūnijam - Iedzīvotāju reģistra) datiem dienā, kad atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam nosaka apgabalos ievēlamo deputātu skaitu.

CVK Informācijas nodaļa
tālr.  +371 20237331