Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Plīvojošs Eiropas Savienības karogs

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) sēdē ceturtdien, 21.martā, nolēma labot nosaukumu vienam no 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās startējošajiem kandidātu sarakstiem.

Nolemts labot CVK 2024. gada 12. februāra lēmumā Nr. 18 deputātu kandidātu saraksta “Tauta.Zeme.Valsts.” nosaukumu, nosakot to atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2024. gada 18. marta izdotajā lēmumā Nr. 6-17/25153 “Par politisko partiju apvienības izmaiņu ierakstīšanu politisko partiju reģistrā” norādītajam nosaukumam - "Tauta. Zeme. Valstiskums.".

Šāds lēmums saistīts ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (UR) sniegto informāciju, ka Politisko partiju likuma 6. pantā uzskaitīti politisko partiju nosaukuma veidošanas nosacījumi, arī paredzot, ka partijas nosaukumā nedrīkst ietvert vārdus "Latvijas Republika", valsts un pašvaldību institūciju nosaukumus, kā arī vārdus "valsts" vai "pašvaldība". Partijas simbolika nedrīkst sakrist ar valsts, pašvaldību vai to institūciju simboliku. Atbilstoši šā likuma 2. panta otrajai daļai minēto normu attiecina arī uz politisko partiju apvienībām. Konkrētajā gadījumā konstatēts, ka partiju apvienības statūtu redakcijā norādītais un politisko partiju reģistrā ierakstītais nosaukums "Tauta. Zeme. Valsts” neatbilst Politisko partiju likuma 6. panta septītās daļas noteikumiem, jo nosaukumā ietverts vārds “valsts”.

Ņemot vērā minēto, UR pieņēmis lēmumu, ar kuru politiskajai apvienībai ticis dots nosaukums “"Tauta. Zeme. Valstiskums.".

Atbilstoši likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14. pantā noteiktajai UR kompetencei, UR pārbauda, vai pieteikumam par izmaiņu izdarīšanu reģistrā ir pievienoti šādai reģistrācijai tiesību normās noteiktie dokumenti un iesniegto dokumentu atbilstību tiesību normu prasībām, taču nepārbauda lēmuma pieņemšanas faktiskos apstākļus. UR kompetencē ietilpst arī iesniegto dokumentu satura atbilstības pārbaude.