Publicēta:
"Latvijas Vēstnesis", 19.01.2010., Nr.9

APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2010. gada 11. janvāra lēmumu Nr. 1

Instrukcija
Kārtība, kādā izvērtē nolēmumu krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem

 1. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija (turpmāk – vēlēšanu komisija), saņemot notiesājošu spriedumu vai personu nereabilitējošu lēmumu (turpmāk – nolēmumu) krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem, nekavējoties informē Centrālo vēlēšanu komisiju. 
 2. Piecu dienu laikā sasauc komisijas sēdi, lai konstatētu:
  1. datumu, ar kuru nolēmums stājies likumīgā spēkā;
  2. personas, par kurām pieņemts nolēmums un kuras atzītas par vainīgāmun sodītas pēc Krimināllikuma attiecīgā panta vai personu darbības, par ko pieņemts nolēmums;
  3. vai nolēmumā minētie vēlēšanu tiesību pārkāpumi ir prettiesiskā veidā ietekmējuši balsu skaitu;
  4. vai nolēmumā minētie vēlēšanu tiesību pārkāpumi ir ietekmējuši vietu sadalījumu attiecīgajās vēlēšanās.
 3. Ja nolēmumā konstatēts prettiesiskā veidā ietekmētu balsu skaits, vēlēšanu komisija pēc Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktās metodikas pārrēķina:
  1. par kandidātiem nodoto balsu skaitu attiecīgajā sarakstā;
  2. deputātu vietu sadalījumu starp kandidātu sarakstiem;
  3. aprēķina, vai iegūtais rezultāts maina vai nemaina deputātu vietu sadalījumu starp reģistrētajiem kandidātiem vai kandidātu sarakstiem.
 4. Vēlēšanu komisija aprēķinus un secinājumus ieraksta sēdes protokolā.
 5. Pēc tam vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 47.1 panta pirmās daļas pirmo un otro punktu pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
  1. nepārdalīt vietas starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem;
  2. pārdalīt vietas starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem.
 6. Pieņemto lēmumu vēlēšanu komisija noformē kā administratīvo aktu, norādot lēmuma apstrīdēšanas kārtību, un lēmuma kopijas nekavējoties nosūta:
  1. Centrālajai vēlēšanu komisijai;
  2. personām, kuru tiesības ar minēto lēmumu tiek skartas;
  3. domei publicēšanai.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs               

 Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                   

Valdis Veinbergs