Novērotāji

Tiesības novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirknī tautas nobalsošanā ir: 

  1. politisko partiju/partiju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem;
  2. Centrālās vēlēšanu komisijas/republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju pilnvarotajiem novērotājiem, tai skaitā Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotajiem brīvprātīgajiem novērotājiem;
  3. Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļiem;
  4. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Kādi dokumenti nepieciešami novērotājam?

  • Politisko partiju/partiju apvienību novērotājiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda partijas/partiju apvienības izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība).
  • Centrālās vēlēšanu komisijas/republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju novērotājiem nepieciešams attiecīgās vēlēšanu komisijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība). 
  • Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļi tautas nobalsošanu var novērot, uzrādot darba apliecību. 
  • Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda darba apliecība un personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība).

Brīvprātīgo novērotāju reģistrācija

Reģistrācija beidzās 2011.gada 21.jūlijā.

Centrālās vēlēšanu komisijas brīvprātīgā novērotāja pilnvarojumu varēja saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš tautas nobalsošanas dienā bija sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu un bija sekmīgi pabeidzis e-apmācības kursu "Tautas nobalsošanas sarīkošana". Rekomendējāmm e-apmācības kursu "Tautas nobalsošanas sarīkošana" iziet arī partiju/partiju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem un citiem interesentiem, kuri vēlējās uzzināt vairāk par tautas nobalsošanas sarīkošanu.