Rīkojums
Nr.5

Rīgā,   
2009. gada 30.janvārī                                                     

Par republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu iecirkņu sadalījumu

Centrālā vēlēšanu komisija uzdod:

republikas pilsētu, rajonu, novadu un pilsētu vēlēšanu komisijām pildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus 2009. gada 6. jūnija vēlēšanās, ievērot šā rīkojuma pielikumā norādītās pašvaldību vēlēšanu apgabalu robežas un tiem atbilstošo iecirkņu sadalījumu.

 

Priekšsēdētājs                                   Arnis Cimdars

Sekretārs                                         Valdis Veinbergs