Publicēts:
"Latvijas Vēstnesis", 11.06.2008., Nr.90

LĒMUMS
Nr.15

Rīgā, 2008. gada 6. jūnijā

Par tautas nobalsošanas izsludināšanu

 Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 78. pantu un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 1., 11., 12. un 14. pantu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Izsludināt tautas nobalsošanu par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
  2. Noteikt, ka tautas nobalsošana sarīkojama sestdien, 2008. gada 2. augustā.
  3. Noteikt šādu tautas nobalsošanas zīmes tekstu:
    „Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”  pieņemšanu?
    Par       Pret.”

 Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                         

 Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                

Valdis Veinbergs