No 2011.gada 1.novembra līdz 30.novembrim notika parakstu vākšana likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ierosināšanai.

Parakstu vākšana bija jārīko, jo 2011.gada 9.septembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā tika iesniegts 12 533 vēlētāju parakstīts likums „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.

Parakstu vākšanai nodotie Satversmes grozījumi paredzēja grozīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104.pantu, iekļaujot tajā nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts valodu.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā bija balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī bija sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.

Parakstīties par Satversmes grozījumu projektu vēlētāji varēja 612 pašvaldību noteiktajās parakstu vākšanas vietās Latvijā, kā arī 39 Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēja nokļūt parakstu vākšanas vietās, varēja lūgt organizēt parakstīšanos savā atrašanās vietā.  Parakstu vākšana tika organizēta arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās.

Apkopojot un pārbaudot saņemtos parakstus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatēja, ka par Satversmes grozījumu ierosināšanu abās parakstu vākšanas kārtās ir parakstījušies 187 378 vēlētāji jeb 12,14 procenti no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita.

Tādējādi likums "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"  tika iesniegts Valsts prezidentam, kurš to iesniedza izskatīšanai parlamentā. 2011.gada 22.decembrī parlaments vēlētāju iesniegtos grozījumus Satversmē noraidīja. Līdz ar to likums "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ir jānodod tautas nobalsošanai.

Tautas nobalsošana šajā jautājumā notika 2012.gada 18.februārī.