TIKAI parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta  apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

! Svarīgi ņemt vērā, ka parakstu vākšana notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās. Savukārt, ja vēlētājs atbalsta tautas nobalsošanas rīkošanu par šo jautājumu, tad parakstīties jādodas.