Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības

Informācija par pārstāvniecību adresēm un kontakttālruņiem pieejama Ārlietu ministrijas mājaslapā.