RĪKOJUMS
Nr.81

Rīgā, 2009. gada 10. martā

Par kārtību, kādā veicama vēlēšanu iecirkņa maiņa Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās

 

Lai nodrošinātu Vēlētāju reģistra likuma 14. panta izpildi, Centrālā vēlēšanu komisija uzdod:

par vēlēšanu iecirkņu maiņu atbildīgajiem pašvaldību vai to dzīvesvietas deklarēšanas iestāžu darbiniekiemlaika periodā no 2009. gada 23. marta līdz 2009. gada 12. maijam pieņemt vēlētāju iesniegumus par vēlmi mainīt vēlēšanu iecirkni, ievērojot šādu kārtību:

 1. Pēc uzrādītās pases pārliecināties, ka iesniedzējs  ir iesniegumā norādītā persona.
 2. Iesniedzēja klātbūtnē pārbaudīt, vai persona ir vēlētājs, kuram ir tiesības balsot vēlēšanu apgabalā, kurā atrodas iesniegumā norādītais vēlēšanu iecirknis. Pārbaude veicama kādā no šiem veidiem:
  1. pēc ziņām Vēlētāju reģistrā, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi;
  2. pēc personas datu ievadīšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes interneta vietnē;
  3. pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informatīvās vēstules (ja vēlētājam tāda ir);
  4. pēc vēlētāja uzrādītajā īpašumtiesības apliecinošajā dokumentā norādītās nekustamā īpašuma adreses piederības attiecīgajam vēlēšanu apgabalam;
  5. piezvanot uz informatīvo tālruni 67049999.
 3. Ziņas par vēlēšanu iecirkņa maiņu Vēlētāju reģistrā ierakstīt iesnieguma saņemšanas dienā.
 4. Pilsētu domju, novadu domju un pagastu padomju priekšsēdētājiem nodrošināt šā rīkojuma izpildi.

Pielikumā: 

 1. Vēlēšanu apgabali ar attiecīgo vēlēšanu iecirkņu numuriem uz 11 lapām. (Vēlēšanu iecirkņu saraksts ar adresēm pieejams CVK mājas lapā www.cvk.lv )
 2. Vēlētāja iesnieguma veidlapas paraugs uz 1 lapas       

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs     Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs            Valdis Veinbergs