APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2022. gada 25. augusta lēmumu Nr. 70

Instrukcija

Saeimas vēlēšanu rīkošana karavīriem un zemessargiem, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās

  1. Ne vēlāk kā piecas nedēļas pirms vēlēšanu dienas Nacionālo bruņoto spēku komandieris rakstveidā iesniedz priekšlikumu Centrālajai vēlēšanu komisijai par starptautisko operāciju rajoniem, kuros rīkojamas Saeimas vēlēšanas un ir iespējams nodrošināt Saeimas vēlēšanu likuma nosacījumu ievērošanu, norādot arī Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotās personas vēlēšanu rīkošanai un informāciju par karavīru un zemessargu (turpmāk – vēlētāji) skaitu.
  2. Ja Centrālā vēlēšanu komisija ir pieņēmusi lēmumu priekšlikumu atbalstīt, tiek rīkota balsošana starptautisko operāciju rajonā Saeimas vēlēšanu likumā un Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā ārvalstīs noteiktajā kārtībā.
  3. Balsu skaitīšanai starptautiskās operācijas rajonā Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotā persona ieceļ balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā triju vēlētāju sastāvā.
  4. Balsu skaitīšanas komisija saskaita balsis Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijas ārvalstīs noteiktajā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs