Iespēju balsot savā atrašanās vietā drīkst izmantot vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nobalsot vēlēšanu iecirknī, kā arī šo vēlētāju aprūpētāji.

Pieteikties balsošanai atrašanās vietā 2012.gada 18.februāra tautas nobalsošanā iespējams no 2012. gada 8. februāra līdz 18.februārim, uzrakstot iesniegumu un nogādājot to vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. No 8.februāra līdz 17.februārim iecirkņi strādās četras stundas dienā pašvaldību vēlēšanu komisiju noteiktajā darba laikā.

Iesniegumā jānorāda

  1. vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
  2. iemesls, kāpēc nepieciešama balsošana atrašanās vietā,
  3. adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai,
  4. iesniegumā ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās.

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumu var rakstīt arī brīvā formā.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.  

Svarīgi!

Tautas nobalsošanas dienā, 18.februāri, iesniegumu vēlēšanu iecirknī ieteicams nogādāt līdz pulksten 12.00. Šajā gadījumā vēlēšanu komisijai iesniegums ir obligāti jāizpilda. Savukārt, ja iesniegums vēlēšanu iecirknī ir nogādāts  tautas nobalsošanas dienā pēc pulksten 12.00, tas jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem ir iespējams ierasties pie vēlētāja līdz iecirkņa slēgšanai, pulksten 22.00.

Balsošanas kārtība vēlētāja atrašanās vietā ir tāda pati kā vēlēšanu iecirknī. Balsojot jānodrošina aizklātums, kā arī nav pieļaujama aģitācija. Ar vēlētāja atļauju balsošanu drīkst novērot pilnvarotie novērotāji.