Sestdien, 2012.gada 18.februārī, Latvijā notika tautas nobalsošana par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu. Likumprojekts paredzēja mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104. pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda un ikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu un krievu valodā.

Tautas nobalsošanas zīmē bija jautājums „Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu?”. Iespējamie atbilžu varianti bija „Par” un „Pret”.

Tautas nobalsošanai tika izveidoti 1035 vēlēšanu iecirkņi, no tiem 950 vēlēšanu iecirkņi Latvijā, bet 85 - ārvalstīs. Vēlēšanu iecirkņi tautas nobalsošanas dienā balsotājiem bija atvērti no pulksten 7.00 līdz 22.00. Tiesības piedalīties tautas nobalsošanā bija balsstiesīgajiem Latvijas Republikas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēja nobalsot vēlēšanu iecirknī, bija iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana tika organizēta arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās. Balsošanai atrašanās vietā vēlētāji varēja pieteikties no 2012.gada 8. līdz 18.februārim.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem tautas nobalsošanas dienā, 2012.gada 18.februārī, valstī bija reģistrēti 1545004 balsstiesīgi pilsoņi, no kuriem tautas nobalsošanā piedalījās 1098921 jeb 71,13 procenti vēlētāju.

Par Satversmes grozījumu pieņemšanu balsoja 273347 vēlētāji, bet pret grozījumu pieņemšanu Satversmē bija 821722 vēlētāji. 3524 jeb 0,32 procenti balsošanas zīmju tika atzītas par nederīgām, jo tajās vēlētāji bija atzīmējuši vai nu abas atbildes "Par" un "Pret" vai nevienu no atbildēm.

Latvijas Republikas Satversmes 79.pants nosaka, ka tautas nobalsošanai nodotais Satversmes pārgrozījums ir pieņemts, ja tam piekrīt vismaz puse no visiem balsstiesīgajiem.

Tādējādi tautas nobalsošanas rezultāti liecināja, ka grozījumi Satversmē tautas nobalsošanā nav atbalstīti, jo saņemtais „Par” balsu skaits ir mazāks nekā 772502 balsis jeb puse no visiem balsstiesīgajiem pilsoņiem.

Tautas nobalsošana šajā jautājumā bija jārīko, jo Saeima 2011.gada 22.decembrī noraidīja vairāk nekā vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu vākšanā atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".