Sestdien, 2008.gada 2.augustā, notiks tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Tiesības piedalīties tautas nobalsošanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri tautas nobalsošanas dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Likums „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredz šādas iespējas dalībai tautas nobalsošanā Latvijas teritorijā:

 1. balsošanu tautas nobalsošanas dienā jebkurā vēlēšanu iecirknī,
 2. balsošanu vēlētāja atrašanās vietā.

Svarīgi! Lai piedalītos tautas nobalsošanā, nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase. Latvijā tautas nobalsošanā pase ir vēlētāja reģistrācijas dokuments, kurā tiek izdarīta atzīme (spiedogs) par vēlētāja dalību tautas nobalsošanā. Spiedogs pasē ir veids, kā tiek nodrošināts princips „viens vēlētājs – viena balss”.

Tautas nobalsošanas dienā, 2.augustā, Latvijā darbosies 951 vēlēšanu iecirknis, un vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī neatkarīgi no dzīvesvietas, uzrādot pasi.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks tautas nobalsošanas dienā būs no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10 vakarā. Vēlētāju reģistrāciju nodrošinās spiedogs vēlētāja pasē.

Kāda būs balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī?

 1. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jādodas pie vēlētāju reģistrācijas galda un jāuzrāda pase.
 2. Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieks ierakstīs vēlētāju balsotāju sarakstā, lūgs parakstīties un pasē izdarīs atzīmi par dalību tautas nobalsošanā.
 3. Vēlētājam izsniegs vienu tautas nobalsošanas zīmi.
 4. Ar tautas nobalsošanas zīmi jādodas uz balsošanas kabīni vai nodalījumu, kur vienatnē tautas nobalsošanas zīme jāaizpilda.
 5. Balsošanas kabīnē vai nodalījumā būs informācija, kā izdarīt atzīmi tautas nobalošanas zīmē.
 6. Tautas nobalsošanas zīmē būs viens jautājums un divi iespējamie atbilžu varianti „Par” vai „Pret”. Vēlētājam pretī vēlamajai atbildei jāieliek atzīme „+”. Jāatceras, ka nedrīkst atzīmēt abas atbildes vai nevienu atbildi, jo tad balsošanas zīme būs nederīga.
 7. Aizpildītā tautas nobalsošanas zīme jāpārloka un jāiemet vēlēšanu kastē.

Kā rīkoties, ja gadās sabojāt balsošanas zīmi?

Ja vēlētājs balsošanas zīmi ir sabojājis, viņš vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekam drīkst lūgt sabojāto balsošanas zīmi apmainīt pret jaunu. Par šo gadījumu vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis izdarīs īpašu atzīmi balsotāju sarakstā. Vēlētājam arī vajadzēs parakstīties par jaunas balsošanas zīmes saņemšanu.

Vai tautas nobalsošanā vēlēšanu iecirknī būs novērotāji?

Partijām, partiju apvienībām, nevalstiskajām organizācijām, starptautiskajiem novērotājiem ir atļauts novērot balsošanas norisi vēlēšanu iecirknī, kā arī balsu skaitīšanu pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas. Lai piedalītos tautas nobalsošanas novērošanā minēto organizāciju pārstāvjiem nepieciešams attiecīgs pilnvarojums. Partiju, partiju apvienību novērotājus drīkst pilnvarot katras partijas, partijas apvienības lēmējinstitūcija. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un starptautiskajiem novērotājiem nepieciešams Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarojums vai arī rajona vēlēšanu komisijas pilnvarojums.

Balsošanu savā atrašanās vietā tautas nobalsošanā drīkst izmantot:

 1. vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī tautas nobalsošanas dienā,
 2. šo vēlētāju aprūpētāji,
 3. aizdomās turētās un apsūdzētās personas, pret kurām piemērots apcietinājums un kuriem ir balsstiesības.

Kā pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā?

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī un šo vēlētāju aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, uzrakstot attiecīgu iesniegumu un nogādājot to tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Iesniegumā jānorāda:

 1. vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
 2. adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai (vēlams norādīt arī kontakttālruni un ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir),
 3. iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā,
 4. iesniegums jāparaksta.

Svarīgi!

 1. Vēlēšanu iecirkņi vēlētāju iesniegumus pieņems, sākot ar 2008.gada 23.jūliju vēlēšanu iecirkņa darba laikā.
 2. Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš.
 3. Pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā varēs arī tautas nobalsošanas dienā, 2.augustā. Tomēr jāņem vērā, ka šajā gadījumā obligāti izpildāmi tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija ir saņēmusi līdz pulksten 12.00. Savukārt iesniegumi, kas saņemti tautas nobalsošanas dienā pēc pulksten 12.00, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem ir iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz vēlēšanu iecirkņa slēgšanai pulksten 10 vakarā.

Vai vēlētāja uzticības persona drīkst aizpildīt iesniegumu vēlētāja vietā, kuram nepieciešama balsošana atrašanās vietā?

Jā, tas ir iespējams. Turklāt vēlētāja uzticības persona vēlētāja vārdā iesniegumu drīkst uzrakstīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norādāms vēlētāja uzticības personas vārds un uzvārds.

Aizdomās turētās un apsūdzētās personas, pret kurām piemērots apcietinājums un kuriem ir balsstiesības, balsošanu savā atrašanās vietā var pieteikt ar ieslodzījuma vietas administrācijas starpniecību.

Arī šajā gadījumā vēlētājam jāraksta iesniegums, kurā jānorāda:

 1. vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
 2. adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai,
 3. iesniegums jāparaksta.

Iesniegums jānogādā tuvākajā vēlēšanu iecirknī, sākot ar 2008.gada 23.jūliju vēlēšanu iecirkņa darba laikā.

Ja vēlētājs pieteicies balsošanai atrašanās vietā, kad būs iespējams nobalsot?

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiks organizēta tautas nobalsošanas dienā, 2.augustā. Grafiku balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā izveido attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisija. Vēlēšanu iecirkņa komisijas pārstāvjiem pie vēlētājiem jāierodas līdz pulksten 10 vakarā.

2008.gada 2.augusta tautas nobalsošanas jautājums būs: „Vai Jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu?”.

Iespējamās atbildes ir „Par” vai „Pret”.

Tautas nobalsošanai nodotā likumprojekta teksts.

Vai tautas nobalsošanā varēs nobalsot iepriekš?

Nē, tāpat kā Saeimas vēlēšanās arī tautas nobalsošanā nevar nobalsot iepriekš. Tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” notiks tikai vienu dienu – 2008.gada 2.augustā.

Vai vēlēšanu iecirkņi strādās arī pirms tautas nobalsošanas dienas?

Jā, vēlēšanu iecirkņi strādās arī 10 dienas pirms tautas nobalsošanas dienas – no 23.jūlija. Šajā laikā vēlēšanu iecirkņos balsot nevarēs, un vēlēšanu iecirkņi strādās 4 stundas dienā. Tajos varēs iepazīties ar balsošanas kārtību, tautas nobalsošanai nodotā Satversmes grozījumu projektu un pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī.

Kā rīkoties, ja tautas nobalsošanas dienā jāstrādā?

Par to, lai vēlētājam ir iespēja piedalīties tautas nobalsošanā, ja viņš/viņa to vēlas, atbildīgs ir darba devējs. Vēlētājam ir tiesības lūgt darba devējam atbrīvojumu no darba uz laiku, kas nepieciešams balsošanai.

Vai tautas nobalsošanas dienā ir atļauts aģitēt?

Tautas nobalsošanas dienā aģitācija nav aizliegta. Tautas nobalsošanas laikā aģitēt nedrīkst vēlēšanu iecirkņos un 50 m no to ieejas. Aizliegts aģitēt ir arī vēlēšanu komisiju locekļiem un darbiniekiem.

Cik vēlētājiem jānobalso par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, lai tas tiktu pieņemts?

Saskaņā ar Satversmes 79.pantu tautas nobalsošanai nodotais Satversmes pārgrozījums ir pieņemts, ja tam piekrīt vismaz puse no visiem balsstiesīgajiem.

Balsstiesīgo skaits tiks noteikts uz tautas nobalsošanas dienu. Ieskatam var minēt, ka šā gada 9.jūnijā atbilstoši IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju Reģistra departamenta ziņām Latvijā bija 1512755 balsstiesīgi pilsoņi.

Ja tautas nobalsošanas dienā atradīsieties ārvalstīs...

Par iespējām piedalīties tautas nobalsošanā, ja tautas nobalsošanas laikā uzturēsieties ārvalstīs.