Saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” vēlētājiem, kuri balsošanas laikā uzturas ārvalstīs, ir divas iespējas, kā piedalīties tautas nobalsošanā - šie vēlētāji var balsot tautas nobalsošanai ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos vai pa pastu.

Kā rīkoties, balsojot vēlēšanu iecirknī?

Tautas nobalsošanai par Latvijas dalību Eiropas Savienībā Centrālā vēlēšanu komisija pēc Ārlietu ministrijas ieteikuma ir izveidojusi 38 vēlēšanu iecirkņus 29 valstīs. Iecirkņi ir izveidoti valstīs, kurās uz laiku uzturas vai pastāvīgi dzīvo vislielākais balsstiesīgo pilsoņu skaits.

Tautas nobalsošanas dienā vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs būs atvērti no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā* pēc vietējā laikā, un balsošanas kārtība tajos būs tāda pati kā Latvijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs atradīsies Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās.

*Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu", kas paredz vēlēšanu iecirkņu darba laiku  tautas nobalsošanā noteikt no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā, Saeimā pieņemti šā gada 4.septembrī.

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī

 • Lai nobalsotu, Jums nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.*
 • Ierodoties vēlēšanu iecirknī, uzrādiet pasi.
 • Dodieties pie vēlētāju reģistrācijas galda, kur iecirkņa komisijas darbinieks pierakstīs Jūs balsotāju sarakstā un pasē iespiedīs spiedogu par piedalīšanos tautas nobalsošanā.
 • Lai saņemtu tautas nobalsošanas zīmi, parakstieties balsotāju sarakstā.
 • Pārliecinieties, vai tautas nobalsošanas zīmei otrā pusē  ir vēlēšanu iecirkņa zīmogs, jo tikai tāda tautas nobalsošanas zīme būs derīga.
 • Dodieties uz vēlēšanu kabīni vai balsošanai paredzēto nodalījumu, kur vienatnē izdariet savu izvēli.
 • Tautas nobalsošanā Jums jāatbild uz jautājumu “Vai Jūs esat par Latvijas dalību Eiropas Savienībā?”.
 • Tautas nobalsošanas zīmē ar “+”  atzīmējiet vienu no atbildēm “PAR” vai “PRET”, kura atbilst Jūsu viedoklim.
 • Aizpildīto tautas nobalsošanas zīmi pārlokiet un iemetiet vēlēšanu kastē.

* Ja esat Latvijas Republikas pilsonis, bet Jums nav Latvijas pilsoņa pases, tad balsošanai derīga ir arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdota reģistrācijas lapa ar personas kodu. Taču tādā gadījumā vēlēšanu iecirknī vienlaikus ar reģistrācijas lapu jāuzrāda arī attiecīgajā valstī spēkā esošs personu apliecinošs dokuments.

Kā rīkoties, balsojot pa pastu?

Balsošanai pa pastu jāpiesakās savlaicīgi. Ja vēlaties piedalīties tautas nobalsošanā, balsojot pa pastu, rīkojoties šādi:

 1. Sastādiet un ne vēlāk kā līdz 22. augustam (pasta zīmogs) nosūtiet tuvākajam vēlēšanu iecirknim rakstveida iesniegumu, kurā informējiet par savu vēlmi balsot pa pastu. Iesniegumā noteikti norādiet:
  • vārdu, uzvārdu, 
  • personas kodu,
  • adresi.
 2. Iesniegumam obligāti pievienojiet savu Latvijas pilsoņa pasi vai, ja tās nav, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdotu reģistrācijas lapu ar personas kodu.
 3. Ne vēlāk kā 15 dienas pirms tautas nobalsošanas dienas vēlēšanu iecirkņa komisija uz Jūsu iesniegumā norādīto adresi izsūtīs:
  • tautas nobalsošanas zīmi,
  • vēlēšanu aploksni,
  • balsotāja reģistrācijas lapu ar informāciju par balsošanas kārtību un kārtas numuru, ar kādu esat reģistrēts balsotāju sarakstā,
  • Jūsu pasi vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdoto reģistrācijas lapu, kurā būs atzīme par piedalīšanos tautas nobalsošanā.
 4. Lai nobalsotu:
  • Aizpildiet tautas nobalsošanas zīmi, ielieciet to vēlēšanu aploksnē un aploksni noteikti aizlīmējiet.
  • Vēlēšanu aploksni kopā ar balsotāja reģistrācijas lapu ievietojiet pasta aploksnē.
  • Uz pasta aploksnes uzrakstiet savu balsotāja kārtas numuru un norādiet, ka aploksnē ir vēlēšanu aploksne.
  • Nosūtiet pasta aploksni vēlēšanu iecirkņa komisijai.
  • Ņemiet vērā, ka visi dokumenti vēlēšanu komisijai jānosūta ar tādu aprēķinu, lai vēlēšanu komisija tos saņemtu līdz tautas nobalsošanas dienai, 20.septembrim.

Paldies, ka piedalījāties tautas nobalsošanā!