Ar 2002.gada 13. decembrī Kopenhāgenā saņemto uzaicinājumu Latvijai iestāties Eiropas Savienībā (ES), par vienu no svarīgākajiem iekšpolitiskajiem jautājumiem kļuva tautas nobalsošanas par dalību ES sagatavošana.

2003. gada 8.maijā Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus Latvijas Republikas Satversmē un likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, tādējādi nodrošinot tautas nobalsošanas par Latvijas dalību ES tiesisko pamatu.

Saeimas atbalstītie grozījumi paredzēja, ka Latvijas dalība ES izlemjama tautas nobalsošanā, kuru ierosina Saeima, un tautas nobalsošanai nodotais lēmums par Latvijas dalību ES ir pieņemts, ja balsotāju skaits ir vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un ja vairākums balso par Latvijas dalību ES.

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 38.pantu par vēlēšanās piedalījušos vēlētāju kopskaitu bija jāuzskata derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits. Tā kā pēdējās, 8.Saeimas vēlēšanās 2002.gadā, tika saņemtas 995 085 derīgas vēlēšanu aploksnes, tad tautas nobalsošanā par Latvijas dalību ES bija jāpiedalās vismaz 497 543 vēlētājiem.

Ja tautas nobalsošanā piedalītos nepieciešamais vēlētāju skaits, rezultātu noteiktu vairākuma balsojums. Dalība ES būtu atbalstīta, ja "par" balsotu vismaz puse un viens no visiem vēlētājiem, kas piedalītos tautas nobalsošanā. Savukārt dalība ES nebūtu atbalstīta, ja “par” balsotu tieši puse vai mazāk nekā puse visu tautas nobalsošanas dalībnieku.

Jāuzsver, ka iepriekš pateikt to, cik daudz balsu nepieciešams, lai Latvijas dalība ES būtu atbalstīta, nebija iespējams, jo tas, cik daudz “par” balsu nepieciešams, bija tieši atkarīgs no vēlētāju līdzdalības tautas nobalsošanā. 

Piemēram, pieņemot, ka tautas nobalsošanā piedalītos mazākais nepieciešamais balsotāju skaits jeb 497 543 vēlētāji, Latvijas dalība ES būtu atbalstīta, ja vismaz 248 772 no šiem vēlētājiem balsotu “par”. Ja tautas nobalsošanā piedalītos 1 000 000 vēlētāju, dalība ES tiktu atbalstīta, ja “par” balsotu vismaz 500 001 vēlētājs.  Savukārt, ja tautas nobalsošanā piedalītos 1 300 000 vēlētāju, tad, lai Latvija iestātos ES, “par” būtu jābalso vismaz 650 001 vēlētājam.

Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES notika 2003.gada 20.septembrī, sestdienā, un tautas nobalsošanā vēlētājiem bija jāatbild uz jautājumu  “Vai jūs esat par Latvijas dalību Eiropas Savienībā?”.