Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 13

 

Rīgā, 2020. gada 25. februārī

Par grozījumiem Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu izveidošanas instrukcijā

 

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijā (apstiprināta ar 25.01.2013. lēmumu Nr. 4, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2018. lēmumu Nr. 20 un 27.03.2019. lēmumu Nr. 29) šādus grozījumus:

  1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 14. vai 48. panta kārtībā vai ja notiek pašvaldības domes ārkārtas vēlēšanas, piemērojams instrukcijas 3. punkts.”

  1. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Vēlēšanu komisija par iecirkņa komisiju izveidošanu paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā trīsdesmit piecas dienas pirms vēlēšanām (ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms tautas nobalsošanas, Saeimas vēlēšanām, kas notiek Latvijas Republikas Satversmes 14.vai 48. pantā noteiktajā kārtībā un pašvaldības domes ārkārtas vēlēšanām), nosūtot ziņas pēc Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktas formas.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs