Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 19

Rīgā, 2021. gada 15. aprīlī

Par grozījumiem Pašvaldības domes vēlēšanu pasta balsošanas instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 18. februāra lēmumu Nr. 6 apstiprinātajā Pašvaldības domes vēlēšanu pasta balsošanas instrukcijā šādu grozījumu:

  1. Papildināt instrukciju ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

“26.1 Komisijas locekļi, kuri balsu skaitīšanā veic 27. – 37. punktā noteiktās darbības, pēc tam, kad visas derīgās reģistrācijas aploksnes atvērtas un tajās esošās derīgās vēlēšanu aploksnes iemestas vēlēšanu kastē, nepiedalās turpmākā balsu skaitīšanā attiecībā uz balsīm, kas saņemtas pa pastu. Pārējie komisijas locekļi un novērotāji darbības ar reģistrācijas aploksnēm un pasta balsotāju sarakstu vēro tādā attālumā, kādā nav iespējams izlasīt vēlētāju, kuri balso pa pastu, personas datus.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs