Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 40

Rīgā, 2019. gada 18. aprīlī

Par grozījumu Eiropas Parlamenta vēlēšanu pasta balsošanas instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt 2019. gada 8. martā ar lēmumu Nr. 9 apstiprinātajā Eiropas Parlamenta vēlēšanu pasta balsošanas instrukcijā šādu grozījumu:

aizstāt 4. punkta 3. apakšpunktā skaitli “27” ar skaitli “30”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs