Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 48

Rīgā, 2021. gada 29. jūlijā

Par grozījumu Centrālās vēlēšanu komisijas 2021.gada 18.marta lēmumā Nr. 13 “Par pārstāvniecībām, kurās iesniedzami pieteikumi balsošanai pa pastu”

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas 2021.gada 18.marta lēmumā Nr. 13 “Par pārstāvniecībām, kurās iesniedzami pieteikumi balsošanai pa pastu” šādu grozījumu:

aizstāt 4. punktā vārdus “Latvijas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā” ar vārdiem “Latvijas konsulātā Vitebskā, Baltkrievijas Republikā”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs