CVK nosaka Rēzeknes novada domē un Varakļānu novada domē ievēlējamo deputātu skaitu

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) trešdien, 2021. gada 9. jūnijā, noteica Rēzeknes novada domes un Varakļānu novada domes vēlēšanās ievēlējamo deputātu skaitu. Vēlēšanās, kas notiks šā gada 11. septembrī, Rēzeknes novada domē būs jāievēl 19 deputāti un Varakļānu novada domē – 15 deputāti.

Domēs ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds pašvaldībās reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā vēlēšanu izsludināšanas dienā – šā gada 4. jūnijā.

Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam novados ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000 domē ir jāievēl 15 deputāti,  novados ar iedzīvotāju skaitu no 30 001 līdz 60 000 — 19 deputāti, bet novados ar vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju, — 23 deputāti.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanām notiks no 19. jūlija līdz 28. jūlijam. Kandidātu saraksti jāiesniedz attiecīgi Varakļānu novada vēlēšanu komisijai vai Rēzeknes novada vēlēšanu komisijai.

Deputātu kandidātu sarakstus varēs iesniegt reģistrētas politiskās partijas, reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā. Lai kandidētu Varakļānu novada domes vai Rēzeknes novada domes vēlēšanās, kandidātu saraksta iesniegšanas dienā deputāta kandidātam ir jāatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem, - attiecīgajā pašvaldībā ir jābūt reģistrētai dzīvesvietai bez pārtraukuma pēdējos 10 mēnešus, ir jābūt šajā pašvaldībā nostrādājušam kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai vismaz pēdējos četrus mēnešus vai  ir jāpieder nekustamajam īpašumam attiecīgajā novadā.

Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ilgs no vēlēšanu izsludināšanas dienas, 4. jūnijā, līdz vēlēšanu dienai – 11. septembrim.

Lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu, ar kuru tika noteikts, ka Varakļānu novada pievienošana Rēzeknes novadam neatbilst Satversmei, 2021. gada 1. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā un Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likumu, kas paredz, ka vēlēšanas šajos novados tiks rīkotas šā gada 11.septembrī. 

CVK Informācijas nodaļa
tālr. +371 20237331