Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādus grozījumus:

 1. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 4. pantu šādā redakcijā:
  „4.Valsts valodas Latvijas Republikā ir latviešu valoda un krievu valoda. Latvijas karogs ir sarkans ar baltu svītru.”
 2. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 18. pantu šādā redakcijā:
  „18. Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras.
  Saeimas locekļa pilnvaras iegūst Saeimā ievēlētā persona, ja tā Saeimas sēdē dod šādu svinīgu solījumu:
  „Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un kā latviešu tā krievu valodu kā vienīgās valsts valodas, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.”
 3. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 21. pantu šādā redakcijā:
  „21. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Saeima izstrādā sev kārtības rulli.”
 4. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 101. pantu šādā redakcijā:
  „101. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.
  Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda un krievu valoda.”
 5. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 104. pantu šādā redakcijā:
  „104. Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā un krievu valodā.”