Novērotāji

Tiesības novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos tautas nobalsošanā ir: 

  1. politisko partiju/partiju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem;
  2. Centrālās vēlēšanu komisijas akreditēto* nevalstisko organizāciju pilnvarotajiem novērotājiem;
  3. Centrālās vēlēšanu komisijas/republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju pilnvarotajiem novērotājiem, tai skaitā Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotajiem brīvprātīgajiem novērotājiem;
  4. Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļiem;
  5. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

* Nevalstiskajai organizācijai, kas vēlas pilnvarot tautas nobalsošanas novērotājus, lūdzam iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai akreditācijas pieprasījumu ne vēlāk kā līdz š.g.16.februārim.

Kādi dokumenti nepieciešami novērotājam?

  • Politisko partiju/partiju apvienību novērotājiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda partijas/partiju apvienības izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība).
  • Centrālās vēlēšanu komisijas akreditēto nevalstisko organizāciju novērotājiem nepieciešams nevalstiskās organizācijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība).
  • Centrālās vēlēšanu komisijas/republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju novērotājiem nepieciešams attiecīgās vēlēšanu komisijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība). 
  • Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļi tautas nobalsošanu var novērot, uzrādot darba apliecību. 
  • Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda darba apliecība un personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība).

Brīvprātīgo novērotāju reģistrācija

Centrālās vēlēšanu komisijas brīvprātīgā novērotāja pilnvarojumu var saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš tautas nobalsošanas dienā ir sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, ir sekmīgi pabeidzis Centrālās vēlēšanu komisijas interaktīvās apmācības kursu "Tautas nobalsošanas sarīkošana" un aizpildījis brīvprātīgā novērotāja pieteikuma formu mācību kursa beigās.

Pēc reģistrācijas pabeigšanas, novērotājs e-pastā saņem Centrālās vēlēšanu komisijas brīvprātīgā novērotāja pilnvaru. Pilnvara ir sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta. Vēlēšanu iecirknī tā jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību).

Brīvprātīgo novērotāju reģistrācijas noslēdzās 2012.gada 16.februārī.

Novērošana ieslodzījuma vietā

Tiesības novērot balsošanu ieslodzījuma vietā ir Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem, Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotām personām, plašsaziņu līdzekļu pārstāvjiem, kā arī vienlaikus ne vairāk kā diviem pilnvarotajiem novērotājiem no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības.

Novērot balsošanas norisi ieslodzījuma vietā iespējams, saņemot īpašu apmeklējuma atļauju no Ieslodzījumu vietu pārvaldes.  Apmeklējuma atļaujai jāpiesakās līdz 2012.gada 8.februārim, iesniedzot attiecīgu pieteikumu LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldē Stabu ielā 89, Rīgā. Pieteikumā jānorāda novērotāja vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati, pārstāvētā institūcija, ieslodzījuma vieta (vietas), kuru novērotājs plāno apmeklēt.