Kā parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem var piedalīties vēlētāji, kuri veselības problēmu dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā?

Vēlētāji, kuri veselības problēmu dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, var lūgt organizēt parakstu vākšanu savā atrašanās vietā. Lai pieteiktu parakstu vākšanu vēlētāja dzīvesvietā:

  1. Nepieciešams iesniegums, kurā norāda:
    1. vārdu, uzvārdu,
    2. personas kodu,
    3. adresi, kur jāierodas parakstu vācējiem. Vēlams norādīt arī kontakttālruni un ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir.

Iesnieguma paraugs:

Ja nav iespēju iesniegumu izdrukāt, to var rakstīt brīvā formā.

  1. iesniegums jāiesniedz tuvākajā parakstu vākšanas vietā (tās darba laikā) vai pašvaldības vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā līdz š.g. 13.februārim

*nogādāt pieteikumu parakstu vācējam var jebkura persona, kurai vēlētājs uzticas – rads, draugs, paziņa, kaimiņš, pastnieks, sociālais darbinieks. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī parakstu vākšanas vietā.

Svarīgi!

Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, š.g. 14.februārī.