No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notika parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”". 

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēja klātienē, 358 parakstu vākšanas vietās Latvijā un 41 vietā ārvalstīs. Parakstīšanās vietas noteica pilsētu un novadu domes, un katrā pašvaldībā tās bija jāiekārto ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena parakstu vākšanas vieta. Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtotas Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos.

Iespēju piedalīties parakstu vākšanā bija arī karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās. 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēja nokļūt parakstu vākšanas vietā, tika nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Lai pieteiktos parakstīties atrašanās vietā līdz 13.februārim bija jāaizpilda iesniegums, kuru vēlētājs pats vai uzticības persona nogādāja pašvaldības vēlēšanu komisijā vai tuvākajā parakstu vākšanas vietā tās darba laikā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā notika pēdējā parakstu vākšanas dienā - 14.februārī.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā bija visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī bija sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam bija nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība)

Parakstu vākšana tika rīkota, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām"” publicēšanu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sārīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

Centrālā vēlēšanu komisija 2020. gada 19. februārī apstiprināja parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem rezultātus. Par grozījumu Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā nodošanu tautas nobalsošanai parakstījušies 6007 jeb 0,39% vēlētāju, bet par grozījumu likumā “Par pašvaldībām” nodošanu tautas nobalsošanai – 5956 jeb 0,38% vēlētāju. Līdz ar to tautas nobalsošanas ierosinājumu parakstījusi mazāk nekā viena desmitā daļa vēlētāju, un apturētie likumi nav nododami tautas nobalsošanai. (Lēmums nr. 9.)