Tautas nobalsošanas par Latvijas iestāšanos ES sagatavošanas kalendārais plāns* 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšlikumi

* Ar nosacījumu, ka tautas nobalsošana notiek 2003.gada septembrī. 

Nr.

Darba uzdevumi

Termiņi

Paredzamais darbu izpildes laiks

  1.  

Grozījumi LR Satversmē, lai nodrošinātu tiesisko pamatu tautas nobalsošanai par pievienošanos ES. 

2003.gada janvāris - marts

3 mēneši

  1.  

Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”:

1) par likuma saskaņošanu ar Satversmi;

2) par tautas nobalsošanas jautājumu.

2003.gada aprīlis - maijs

2 mēneši

  1.  

Vēlētāju informācijas kampaņas izstrāde.

2003.gada maijs

1 mēnesis

  1.  

Vēlētāju socioloģiskā aptauja.

2003.gada jūlijs

1 mēnesis

  1.  

Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju izstrāde.

2003.gada jūnijs

1 mēnesis

  1.  

Tautas nobalsošanas tehniskā sagatavošana.

2003.gada jūnijs-septembris

4 mēneši

  1.  

Vēlētāju informācijas kampaņa.

2003.gada jūlijs-septembris

3 mēneši

  1.  

Tautas nobalsošana par iestāšanos ES.

 

2003.gada septembris

Viena diena

CVK, 2002.gada decembris.