No 3. jūnija līdz 18. jūlijam bija iespējams iesniegt pieteikumu vēlēšanu iecirkņa izveidei ārvalstīs ārpus Latvijas Republikas pārstāvniecību telpām.

Lai to izdarītu, bija nepieciešams sagatavot priekšlikumu (pielikums - zemāk) ar vismaz 36 vēlētāju parakstiem. Tas bija jāiesniedz Centrālajā vēlēšanu komisijā (Smilšu iela 4, Rīga, LV-1050) vai Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs:

 1. klātienē,
 2. pa pastu,
 3. e-adresē vai pa e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Priekšlikumā bija jānorāda iecirkņa nosaukumu, adresi un ieteiktās vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvu (3 līdz 7 Latvijas pilsoņi), norādot komisijas locekļu, priekšsēdētāja un sekretāra kandidātus. Tāpat bija jānorāda arī katra parakstītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Prasības iecirkņa komisijas locekļiem:

 • sasniedzis 18 gadu vecumu
 • prot latviešu valodu
 • ir vismaz vispārējā vidējā izglītība
 • nav Saeimas deputāts
 • nav pieteikts par deputāta kandidātu un nav pilnvarots iesniegt deputātu kandidātu sarakstu

Kandidātiem bija jāiesniedz parakstīti pieteikumi (pielikums - zemāk) Centrālajā vēlēšanu komisijā vai pārstāvniecībā kopā ar priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu.

Iesniedzot pieteikumu par iecirkņa izveidi, bija jāņem vērā, ka vēlēšanu iecirkņa komisijai ir jāspēj nodrošināt minimālās prasības, kas nepieciešamas vēlēšanu iecirkņa sekmīgai darbībai.

Prasības iecirkņa izveidei

 • telpu piemērotība (telpas platībai jāatbilst potenciālajam vēlētāju skaitam un tām jābūt pieejamām vēlēšanu nedēļā, vēlēšanu dienā, vēlēšanu naktī un dienu pēc vēlēšanām, kā arī vēlēšanu tehnikas izmēģinājuma laikā)
 • tehniskais nodrošinājums (interneta pieslēgums, dators, printeris, vēlēšanu kabīnes vai nodalījumi, mēbeles, kancelejas preces u.c.)
 • komisijas priekšsēdētājam un sekretāram jābūt e-pasta adresei un tālruņa numuram;
 • lai tehniski nodrošinātu vēlēšanu norisi, vismaz vienam komisijas loceklim jābūt labām zināšanām IT jomā (jāprot pieslēgt biroja tehniku un  pievienot internetu datoram u.c.)
 • iespēja atrasties vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no plkst. 6.30 no rīta līdz visu balsu saskaitīšanai un balsu skaitīšanas protokola sagatavošanai. Vēlēšanu norise notiek no plkst. 07.00 rītā līdz plkst. 20.00 vakarā pēc vietējā laika. Balsu skaitīšanas ilgums atkarīgs no iecirkņa lieluma, bet jārēķinās ar darbu naktī
 • 2022. gada augustā un septembrī jāvelta laiks mācībām, savukārt vēlēšanu nedēļā – dežūrām

Centrālā vēlēšanu komisija lēmumu par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu paziņo vēlētāju priekšlikuma kontaktpersonai piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Noderīga informācija:

Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņa komisiju izveidošanas instrukcija