2007.gadā no 3.aprīļa līdz 2.maijam notika parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas apturētajiem likumiem „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” un  „Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā”.

Parakstu vākšana notika, jo Valsts prezidente izmantoja Satversmes 72.pantā paredzētās tiesības apturēt likumu publicēšanu uz diviem mēnešiem, un šādā kārtā apturētais likums ir nododams tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa vēlētāju. Lai noskaidrotu, vai ne mazāk kā 1/10 daļa vēlētāju atbalsta apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai, Centrālā vēlēšanu komisija izsludināja parakstu vākšanu.

Parakstu vākšana ilga trīsdesmit dienas, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas. Parakstu vākšanas vietu darba laiks bija četras stundas dienā. Parakstu vākšanas vietas Latvijā noteica pašvaldības. Parakstu vākšana notika arī ārvalstīs, vietās, kuras saskaņā ar Ārlietu ministrijas ieteikumiem, apstiprināja Centrālā vēlēšanu komisija.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā bija balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī bija sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam bija nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase. 

Saskaņā ar galīgajiem parakstu vākšanas rezultātiem par apturētā likuma „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” nodošanu tautas nobalsošanai parakstījās 214966 pilsoņi, bet par apturētā likuma „Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” nodošanu tautas nobalsošanai - 214906 pilsoņi.

Tādējādi apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai atbalstīja 14 procenti no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita. Savukārt tautas nobalsošanas ierosināšanai bija nepieciešams savākt ne mazāk kā 1/10 daļas jeb vismaz 149064 balsstiesīgo pilsoņu parakstus.