Jaunāko laiku Latvijas vēsturē ir notikušas trīs tautas nobalsošanas:

Vēlētāju līdzdalība tautas nobalsošanās

Tautas nobalsošana

 Aktivitāte

 %

1991.gadā

1 666 128*

87,56

1998.gadā

928 040

69,16

1999.gadā

339 879**

25,1

* Atšķirībā no vēlākajām tautas nobalsošanām 1991.gada aptaujā par Latvijas Republikas neatkarību balsstiesības bija visiem Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem sākot no 18 gadu vecuma un pavisam aptaujas sarakstos bija iekļauti 1902802 republikas iedzīvotāji.

** 1999.gada tautas nobalsošana tika uzskatīta par nenotikušu nepietiekamā kvoruma dēļ.

Tautas nobalsošanu rezultāti

Tautas nobalsošana

 Par

 %

 Pret

 %

Sabojātas zīmes

 %

1991.gadā - par LR neatkarību

1 227 562

73,68

411 374

24,69

27 192

1,63

1998.gadā – par likuma atcelšanu

416 584

44,98

487 559

52,54

23 897

2,48

1999.gadā – par likuma atcelšanu*

320 071

94,17

18 160

5,34

1648

0,49

* 1999.gada tautas nobalsošanas rezultāti izmantojami tikai statistikai, jo tautas nobalsošana skaitījās nenotikusi kvoruma trūkuma dēļ un likums netika atcelts, lai gan, kā redzams tabulā, gandrīz visi tautas nobalsošanas dalībnieki balsoja par likuma atcelšanu.