2012.gada 18.februāra tautas nobalsošanas zīmē būs jautājums „Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu?”. Iespējamie atbilžu varianti ir „Par” vai „Pret”.

Ar "+" atzīmējiet atbildi „Par”, ja esat par Satversmes grozījumiem un uzskatāt:

  • valsts valodām Latvijas Republikā jābūt latviešu valodai un krievu valodai,
  • Saeimas deputātiem svinīgajā solījumā jāsola stiprināt latviešu un krievu valodu kā vienīgās valsts valodas,
  • Satversmē nav jābūt nosacījumam, ka Saeimas darba valoda ir latviešu valoda,
  • pašvaldību darba valodām jābūt latviešu valodai un krievu valodai,
  • ikvienam ir tiesības valsts un pašvaldību iestādēs saņemt atbildi latviešu valodā un krievu valodā.

Ar "+" atzīmējiet atbildi „Pret”, ja esat pret Satversmes grozījumiem un uzskatāt:

  • valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda,
  • Saeimas deputātiem svinīgajā solījumā jāsola stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu,
  • Satversmē ir jābūt nosacījumam, ka Saeimas darba valoda ir latviešu valoda,
  • pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda,
  • ikvienam ir tiesības valsts un pašvaldību iestādēs saņemt atbildi latviešu valodā.

Zīme, kurā būs atzīmētas abas atbildes "Par" un "Pret" vai nebūs atzīmēta neviena atbilde, tiks uzskatīta par nederīgu.

Svarīgi!

Tautas nobalsošanas jautājuma formulējums izriet no Satversmes 79.panta un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”.

Tautas nobalsošanā par grozījumiem Satversmē nav līdzdalības sliekšņa. Tautas nobalsošanas uzdevums ir noskaidrot, cik daudz vēlētāju atbalsta likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu. Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” stāsies spēkā, ja tautas nobalsošanā to atbalstīs (nobalsos „Par”) vismaz puse no visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem.